Biblioteca între lecturi și evenimente

Noutăți editoriale

În colecția BiblioEseu a apărut volumul „Biblioteca între lectrui și evenimente”, semnat de Raia Rogac, membru al Uniunii Jurnaliștilot din Moldova și al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România.

Cartea este alcătuită din: Prefață; Partea întâi: Recenzii, cronici, eseuri, interviuri, consemnări; Partea a doua: Recenzii despre autor. Cuprinsul mai include și două compartimente: Despre autor; Iconografie.

Prefața întitulată „Un exemplu fericit de modelare prin cultură”, poartă semnătura cunoscutului lingvist, scriitor și publicist Vlad Pohilă, care menționeză efortul autoarei de a contribui, prin articolele sale, la modelarea sufletelor omenești prin cultură.

Partea întâi include diverse materiale, scrise și publicate în Glasul Națiunii și BiblioPolis în perioada anilor 2003-2017, despre lansări de carte, evenimente culturale, personalități din domeniul culturii și artei.

 Partea a doua cuprinde recenzii și cronici la cărțile, scrise de Raia Rogac: „Pelinia – nume de legendă”, „Punți de suflet. Convorbiri”, „Biblioteca „Onisifor Ghibu”. Două decenii de istorie” (coautor Ion Constantin), semnate de Tudor Palladi, Claudia-Slutu-Grama, Anatol Petrencu, Ion Ciocanu, Lidia Grosu, Victor Dumbrăveanu ș.a.

 Volumul „Între lecturi și evenimente” a fost editat în 2018 la Chișinău sub auspiciile Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”. Ediția a fost îngrijită de dr. Mariana Harjevschi. Coordonator: conf. univ. dr. Lidia Kulikovski. Coperta: Valeriu Herța.

Larisa Ungureanu, Secția „Memoria Chișinăului”


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s