Ziua Internațională a Cinematografiei

28 decembrie este Ziua Internațională a Cinematografiei, iar cu această ocazie, am adunat câteva cadre din filmele cu și despre Chișinău (cadre care nu au intrat în volumul lansat recent – „Chișinăul în filme: Studiu filmografic”, Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, secția „Memoria Chișinăului”, Chișinău 2019).

Vă invităm să „răsfoiți” aceste poze, dar mai ales cartea.

„Chișinăul a fost reflectat de nenumărate ori atât în filme documentare, cât și în cele de ficțiune. Ast­fel, avem o întreagă istorie în imagini a orașului Chi­șinău în diferiți ani și în diferite ipostaze. Prin de­scrierea pe care o face autoarea volumului urmărim scene din viața orășenilor, evenimente, întâmplări – dramatice sau comice – care au marcat destinul și istoria acestui oraș, dar și a locuitorilor lui. Este impresionant compartimentul „Chișinăul în filme documentare din perioada renașterii naționale”, dar și cel animat de filmele documentare despre perso­nalitățile orașului Chișinău, oameni care au trăit și continuă să trăiască alături de noi, să creeze, să ducă faima orașului, dar și a țării departe de hotarele ei. Veți întâlni filme despre munca savanților care au lansat idei de pionierat, medicilor care au descope­rit noi metode de tratament, arhitecților, construc­torilor care au ridicat cartiere întregi în acest oraș; despre pictori, muzicieni care au dus faima orașului peste hotarele lui. Și multe alte filme documentare în care o să descoperiți Chișinăul altfel.

Chișinăul merită să rămână în memoria noastră prin aceste filme create de cineaștii autohtoni.” dr. Mariana HARJEVSCHI, director general, Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”.

„După treizeci de ani de existență, la studio­ul „Moldova-film” au fost turnate: 120 de filme de ficțiune, 800 de documentare, 750 de reviste cine­matografice „Moldova Sovietică”. Până la sfârșitul anilor `80 – începutul anilor `90 ai secolului trecut, perioada cea mai fructuoasă, studioul „Moldo­va-film” anual realiza: 3-4 filme de ficțiune, 25-30 documentare, 12 reviste de actualități „Moldova Sovietică”. În anii `90 producția studioului a scăzut vădit, din lipsă de finanțe. O anumită înviorare s-a înregistrat după anii 2000. Și totuși, în pofida tutu­ror greutăților, studioul „Moldova-film” continuă să existe și să lanseze filme. (…)

Perioada supusă cercetării cuprinde anul 1940, anii 1956-2014. Perioada de acumulare a materiale­lor, cercetarea și scrierea textului a început în aprilie 2018 și s-a încheiat în august 2019.” Larisa UNGUREANU, critic de film, doctor în studiul artelor.

                                                      Cristina Dicusar, Secția „Memoria Chișinăului”


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s