Baletul moldovenesc : actori, roluri, spectacole


Coroliov, Elfrida. Baletul moldovenesc : actori, roluri, spectacole / Elfrida Coroliov, Nicolae Aga; resp. ed. : Ion Xenofontov; Acad. de Științe a Moldovei, Biblioteca Științifică Centrală „Andrei Lupan” (Institut). – Chişinău : Biblioteca Științifică Centrală, 2015. – 304 p. Enciclopedia „Baletul moldovenesc” îi oferă cititorului exigent posibilitatea de a studia istoria dezvoltării artei baletului în … More Baletul moldovenesc : actori, roluri, spectacole

Музыкальная жизнь дореволюционного Кишинева


Котляров, Б. Музыкальная жизнь дореволюционного Кишинева / Б. Котляров. – К. : Картя молд., 1967. – 127 p. În această carte se vorbeşte despre oraşul Chişinău de pe vremea lui Pușkin și Stamati, școlile muzicale din oraș, dar și despre alte personalități marcante din domeniul muzicii din secolul trecut, cum ar fi compozitorul V.I. Rebicov, interpreta … More Музыкальная жизнь дореволюционного Кишинева

Înfiinţarea şcolii domneşti din Chişinău (mai 1803)


Meritele deschiderii şcolii domneşti în Chişinău aparţin domnitorului Alexandru Moruzi şi mitropolitului Veniamin Costache (1768-1846). Este interesant că nu orice oraş din Moldova avea o şcoală domnească, adică o şcoală finanţată din visteria statului. Domnitorul Moruzi înfiinţează, în mai 1803, pe lângă existenta deja şcoală domnească de la Iaşi, alte şcoli de acest gen în … More Înfiinţarea şcolii domneşti din Chişinău (mai 1803)

Învăţământul public, particular şi bisericesc în Chişinău până şi după 1812


Propunem atenţiei Dvs articolul Limba română în sfera învăţământului din Basarabia semnat de Dinu Poştarencu. Articolul demonstrează, prin intermediul faptelor culese din documente istorice concrete, existenţa învăţământului public, particular şi bisericesc în Basarabia, şi desigur în Chişinău, până în 1812, adică până la anexarea Basarabiei de către Rusia. Existenţa şcolilor pe acest teritoriu şi în acest … More Învăţământul public, particular şi bisericesc în Chişinău până şi după 1812

Fabrica de lumânări bisericeşti din Chişinău


Prin înaltul decret de la 21 decembrie 1870, Eparhiei Chişinăului i s-a aprobat dreptul să aibă fab­rică de lumânări în curtea Casei Arhiepiscopale. Eparhia Chişinăului s-a folosit de veniturile fabricii puţin timp. În 1882 arhiepiscopul Serghie a propus Congresului Eparhial, ai cărui membri erau numai preoţi, să ia asupra sa dreptul de proprietate a fabricii cu … More Fabrica de lumânări bisericeşti din Chişinău

Clasa a IV-a a Liceului Eparhial de Fete din Chișinău


Liceul Eparhial de Fete din Chişinău era instituţia de învăţămînt în care preferau să înveţe fiicele preoţilor sau persoanele care doreau cu orice preţ apropierea de cler. Era o şcoală elitară, cu o autoritate indiscutabilă, fiindcă aşa a ştiut s-o formeze Elena Alistar, directoarea şi omul politic din Sfatul Ţării. În mijlocul acestei fotografii sînt … More Clasa a IV-a a Liceului Eparhial de Fete din Chișinău

O clasă a Liceului Militar Ferdinand din Chișinău


Liceul Militar Ferdinand din Chişinău a fost un liceu de elită. Numai faptul că la concursul de admitere participau pînă la 5 mii de candidaţi, iar de obicei erau selectaţi doar 30, vorbeşte despre sistemul riguros de selectare a viitorilor militari. Din această şcoală au ieşit generali, comandanţi de submarine şi escadrile de avioane şi … More O clasă a Liceului Militar Ferdinand din Chișinău

Învăţământul în Chişinău


Sistemul de învăţământ (2002-2008) Sistemul învăţământului preuniversitar din municipiul Chişinău, precum şi din întreaga Republică Moldova, se află în plină democratizare, modernizare şi schimbare spre deschidere, colaborare, în scopul ajustării sale la legislaţia educaţională europeană. Prerogativa sistemului de învăţământ municipal Chişinău este de a asigura, cu insistenţă profesională, accesul la o educaţie de calitate la … More Învăţământul în Chişinău

Învăţământul în municipiul Chişinău


Reformele iniţiate în învăţământ în anii ’90 ai secolului al XX-lea au condus la restructurarea esenţială a şcolii naţionale şi reorganizarea calitativă a procesului instructiv-educativ. Învăţământul constituie prioritatea naţională şi urmăreşte realizarea idealului educaţional întemeiat pe tradiţiile umaniste, pe valorile democraţiei şi pe aspiraţiile societăţii. Idealul educaţional al şcolii româneşti din Republica Moldova constă în … More Învăţământul în municipiul Chişinău