Chişinăul în documente

În anul 2008 Centrul de Informare şi Documentare „Chișinău” (actualmente Departamentul „Memoria Chişinăului”) al Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” a pus bazele unei colecţii speciale dedicate oraşului „Chişinău”. În prezent Colecţia „Chişinău” are cinci compartimente: „Chişinăul în documente”, „Chişinăul în filatelie”, „Chişinăul în pictură”, „Chişinăul în suvenire” şi „Chişinăul delicios” (produse alimentare ce poartă denumirea oraşului).

Subdiviziunea „Chişinăul în documente” include cca 430 de exemplare de: cărţi, monografii, enciclopedii, bibliografii, biobibliografii, albume, seturi de fotografii, hărţi, ghiduri, ediţii periodice ş.a.

Scopul colecţiei rezidă în acumularea de ediţii ce conţin informaţii despre viaţa economică, politică şi culturală a oraşului Chişinău. Edițiile sunt preponderent în limbile română și rusă, inclusiv în engleză și franceză.

Fondul de carte este aranjat în ordine sistematică conform domeniilor de cunoştinţe, iar în interiorul fiecărui domeniu în ordinea alfabetică a autorilor (titlurilor):

Domeniul 0 – Generalități  include: bibliografia municipiului Chişinău; biobiliografii ale unor personalităţi notorii; cărţi despre biblioteci, despre istoria Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” şi despre domeniul biblioteconomic; enciclopedii dedicate oraşului Chişinău; un indice al materialelor din presă despre activitatea teatrelor din Moldova Sovietică (1917-1960); un ghid al muzeelor din Moldova Sovietică; ediţii referitoare la muzeele capitalei şi patrimoniul acestora; un ghid ce reflectă viaţa evreilor din Chişinău în a doua jumătate a sec. XIX-lea;  dicţionarul membrilor Academiei de Ştiinţe a Moldovei (AŞM); o ediţie despre Institutul Patrimoniului Cultural din cadrul AŞM; un dicţionar biobibliografic al personalităţilor din diverse domenii ale artei din Republica Moldova şi Rusia; Monografia dedicată Baronului Alexandru Stuart – muzeograf, savant, funcţionar public; catalogul-bibliografie Chişinăul în pictură; un dicţionar al creatorilor de ex-libris basarabeni; bibliografia dedicată revistei BiblioPolis ş.a.

 1. 50 de ani de ani de învățămînt biblioteconomic în Republica Moldova
 2. Academia de Științe a Republicii Moldova: 50 [ghid inform.]
 3. Academicieni din Basarabia şi Transnistria : (a doua jumătate a sec. al XIX-lea – prima jumătate a sec. al XX-lea) : portrete biobibliogr.
 4. Alexandru Donos : O viață în zbucium : Biobibliografie (și nu numai)
 5. Alexei Colîbneac : Biobibliografie
 6. Argentina Cupcea-Josu : critic literar, traducător, publicist : Biobibliografie
 7. Aurelian Silvestru : Biobibliografie
 8. Bibliografia Municipiului Chișinău. 1995
 9. Bibliografia Municipiului Chișinău 1999-2004
 10. Bibliografia Municipiului Chișinău 2005-2010
 11. Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presa anilor 2007-2011
 12. Casa Cărții din șoseaua Hâncești : 20 de ani de activitate (1994-2014)
 13. Chetraru, Nicolae. Baronul Alexandru Stuart
 14. Chișinău la 500 de ani : (materiale în ajutorul bibliotecarului) =Кишинёву – 500 лет (материалы в помощь библиотекарю)
 15. Chișinău-2003: 2 in 1 : Атлас потребителя товаров и услуг : Для деловых людей, жителей и гостей : [телеф. справ]
 16. Chişinăul în pictură : (peisaje, portrete)
 17. Claudia Partole : biobibliografie
 18. Creatori de ex-libris basarabeni
 19. Crudu, Dumitru. Jurnalul bibliotecarului
 20. Darienco, Claudia. Piloni ai neamului : Portrete de epocă
 21. Doamna din Castelul-cu-ziduri-de-carte : [Claudia Balaban]
 22. Elena Tamazlâcaru : Biobibligrafie
 23. Eugen Diug : profesor universitar: biobibliogr.
 24. Gheorghe Bobână: Biobibliografie
 25. Grigore Vieru: Biobibliografie
 26. Institutul Patrimoniului Cultural = Institute of Cultural Heritage
 27. Istoricul Vlad Mischevca la 50 de ani : Biobibliografie
 28. Înțeleptul din Vadul-Rașcov – Ihil Șraibman = Рашковский мудрец – Ихил Шрайбман : Biobibliografie
 29. Larisa Ungureanu: popas în lumea cuvintelor
 30. Membrii Academiei de Ştiinţe a Moldovei : Dicţ. (1961-2006)
 31. Muzeele invită = Музеи приглашают= Welcome to the museums
 32. Muzeul Bisericesc din Chişinău – geneză, împliniri, pribegii: Materialele conf. organizate cu prilejul a 100 de ani de la fondarea primei instituţii muzeale bisericeşti din Basarabia
 33. Muzeul de Stat de Studiere a Ţinutului al RSS Moldoveneşti (1889-1989)
 34. Noi tendințe în protecția și promovarea patrimoniului cultural național și european: Materialele Conf. șt., 27-28 sept. 2013
 35. Noroc, Larisa. Cultura Basarabiei în perioada interbelică (1918-1940)
 36. Odainic, Ioan Gh. Almanah enciclopedic : Perioada de tranziţie anii 1989-2008
 37. Ploşniţă, Elena. Muzeul basarabean în fluxul istoriei
 38. Poetul „Metaforei în flăcări” – Renata Verejanu : Biobibliografie
 39. Pohilă, Vlad. Arta de a pasiona cititorii
 40. Prefer nemărginirea… Aurel David : Biobliografie-album
 41. Prezenţe basarabene în spiritualitatea românească (secolul al XIX-lea – prima jumătate a secolului al XX-lea)
 42. Revista „BiblioPolis”. Bibliografie (2002-2012)
 43. Rogac, Raia. Biblioteca „Onisifor Ghibu” : două decenii de istorie
 44. Șpac, Ion. Pagini de istorie a presei periodice basarabene
 45. Șpac, Ion. Revista „Din trecutul nostru” (1933-1939) : Cercetări bibliogr. și informative
 46. Spiridon Vangheli şi universul senin al copilăriei : Biobibliografie
 47. Teatrul dramatic din Moldova Sovietică (1917-1960)
 48. Teodor Şişianu – profesor universitar, doctor habilitat
 49. Tezaure din muzeele oraşului Chişinău (secolele XVI-XVIII)
 50. Ungureanu, Ion. Drumul lung către noi înșine…
 51. Universitatea Liberă Internațională din Moldova : 15 ani de ascensiune : 1992-2007
 52. Valentina Butnaru: Nici iluzii, nici deziluzii : Biobibliografie
 53. Vieru-Işaev, Maria. Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Chişinău (1877-2002)
 54. Vladimir Beșleagă: „…în creație axul moral este totul”
 55. Ганенко, П. История кишинёвской публичной библиотеки (1830-1917 гг.)
 56. Еврейский Кишинев : [путеводитель]
 57. Кишинёв : Энциклопедия
 58. „Поэта тихий дом” : Краткая летопись дома-музея А.С. Пушкина
 59. Шишкан, Константин. Молдавско-русские взаимосвязи в искусстве в лицах и персоналиях: биобиблиогр. словарь-справ.: в 2-х т.

Domeniul 2 – Religie. Teologie include o carte despre biserici şi mănăstiri ce au funcţionat în cuprinsul Episcopiei Chişinăului şi Hotinului după 1926.

 1. Locaşuri sfinte din Basarabia
 2. Boldişor, Veronica. File din viaţa unei Biserici şi a unui Mitropolit [Gurie Grosu]
 3. Stadnițki, Arsenie. Viața și nevoințele înalt prea sfințitului Gavriil Bănulescu-Bodoni
 4. Memoriile Mitropolitului Visarion Puiu la Chișinău

Domeniu 3 – Științe sociale, Ştiinţe economice include cărţi despre educaţie şi instituţii specializate în învăţământ, despre economie, legislaţie şi administraţie publică. Pe rafturile Colecţiei „Chişinău” se regăsesc: o schiţă istorică a Universităţii de Stat din Moldova; o lucrare editată cu ocazia împlinirii a 10 ani de existenţă ai Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (ULIM); un ghid enciclopedic al Colegiului Republican de Arte Plastice „Alexandru Plămădeală”; un album dedicat aniversării a 40-a a Universităţii Tehnice din Moldova; Anuarul statistic editat cu ocazia jubileului de 560 de ani ai Chişinăului; enciclopedia Femei din Moldova; o ediţiei ce elucidează istoria Pieţei Centrale din Chişinău; un volum ce prezintă legislativul de la Chişinău în perioada 1990-1994; un album dedicat primarului de Chişinău Nicolae Costin, o carte ce reflectă activitatea primarului de Chişinău Serafim Urechean, o lucrarea referitoare la Administraţia municipiului Chişinău ş.a.

 1. Anale Științifice ale Universității de Stat din Moldova (1946-1996)
 2. Chişinău în cifre : Anuar statistic 1995 = Kishinev in figures : statistical year-book
 3. Ciubotaru, Maria. Public Procurement Transparency in Chisinau
 4. Colegiul Național de Viticultură și Vinificație din Chișinău: 1842-2012
 5. Colesnic, Iurie. Colegiul Republican de Arte Plastice „Alexandru Plămădeală”
 6. Cozma, Valeriu. Istoria Universității de Stat din Moldova 1946-1996
 7. Femei din Moldova : enciclopedie
 8. Galben, Andrei. Învățământul universitar din Moldova: abordări și experiențe
 9. Galben, Andrei. ULIM: 1992-2002. Pagini din istorie
 10. Instituțiile și nomenclatura sovietică și de partid din RASSM și RSSM (1924-1956)
 11. Liceul Teoretic „Principesa Natalia Dadiani” la ceas aniversar
 12. Mîndru, Valeriu. Corupţia în poliţia rutieră din municipiul Chişinău
 13. Mîndru, Valeriu. Corruption in the Road Police of Chişinău Municipality : Sociological Study
 14. Modernizarea învățămîntului din municipiul Chișinău : anii 2006 – 2010
 15. Garusov, Olga. Karl Schmidt bürgermeiser von Chisinau 1877-1903 = Karl Schmidt Primar al Chișinăului 1877-1903 = Карл Шмидт городской голова Кишинева
 16. Nemerenco, Valeriu. Administraţia municipiului Chişinău : model european
 17. Nicolae Costin, promotor al renașterii naționale
 18. Parlamentul Independenţei : [cronica fot.-doc.]
 19. Poprujnaia, P.I. Universitatea de Stat din Chişinău : schiţă istorică
 20. Rogac, Raia. Cu dragoste, fidelitate și dăruire : Interviuri
 21. Stici, Ion. Piaţa Centrală : 175 de ani = Центральный рынок: 175 лет
 22. Universitatea Tehnică a Moldovei (1964-2004)
 23. Urechean, Serafim. Rămân al vostru : Interviuri. Atitudini. Reflecţii
 24. Vnorovschi, Cleopatra M. O viață închinată învățămîntului
 25. Осадчий, Е.Н. Республиканское художественно-педагогическое училище имени И. Е. Репина
 26. Танаркин, Владимир. Учебные заведения Кишинева XIX-го – начала XX веков

Domeniul 5 – Ştiinţe teoretice şi naturale include o ediţie dedicată lui Franz Osterman – primul custode şi preparator al Muzeului Zemstvei din Basarabia, o lucrare consacrată împlinirii a 60 de ani de la instituirea Grădinii Botanice a Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi un atlas ce descrie condiţiile ecologice şi geochimice din Chişinău.

 1. Postolache, Gheorghe. Expoziția Vegetația Moldovei din Grădina Botanică a AȘM
 2. Ursu, Mihai. Franz Ostermann (1844-1905) : Preparator şi prim conservator al Muzeului Zemstvei din Basarabia : 160 de ani de la naştere
 3. Мырлян, Н.Ф. Эколого-геохимический атлас Кишинёва

Domeniul 6 – Ştiinţe aplicate. Medicină. Viticultură. Tehnologie include o ediţie ce prezintă istoria transportului rutier din Republica Moldova; o lucrare referitoare la transportul public urban din Chişinău; un catalog enciclopedic al mărcilor şi ilustratelor cu imaginea poetului Mihai Eminescu; un studiu al activităţii Poştei Moldovei în perioada 1991-1993 şi o carte despre 110 ani de activitate ai Spitalului Clinic de Psihiatrie.

 1. Ciobanu, Constantin Gh. Mihai Eminescu în filatelia și cartofilia universală
 2. Ciobanu, Aureliu. Alexander-Wilhelm Wolkenberg – primul editor cartofil din Basarabia = Alexander-Wilhelm Wolkenberg – erster Postkartenausgeber in Bessarabien
 3. Ciobanu, Ștefan. Poșta Moldovei: ștampile tarifare de inflație. 1991-1993
 4. La temelia Comunicațiilor și Tehnologiei Informației în Moldova
 5. Managementul transportului public urban în municipiul Chişinău
 6. Spitalul Clinic de Psihiatrie – 110 ani de activitate
 7. Uzina de Apă Chişinău = Фабрика воды Кишинэу (1892-2002)
 8. История развития автомобильного транспорта, электротранспорта и дорожного хозяйства Молдовы
 9. Кукларос, Людмила. Этапы развития молдавской энергетики
 10. Очерки истории виноградарства Бессарабии и Левобережного Поднестров

Domeniul 7 – Artă. Arhitectură. Muzică. Teatru. Sport este unul complex şi conţine:

– cărţi de artă (culegeri despre locuri şi monumentele istorice din Chişinău, o carte cu informaţii privind istoria fondării Parcului Central de cultură şi odihnă (Valea Morilor), Concepţia planului urbanistic general al municipiului Chişinău, un album al monumentelor de arhitectură din centru istoric al Chişinăului, Cartea neagră a patrimoniului municipiului Chişinău);

 1. Cartea neagră a patrimoniului cultural al municipiului Chişinău
 2. Centrul istoric al Chişinăului la începutul secolului al XXI-lea : Repertoriul monumentelor de arhitectură : [album]
 3. Concepţia planului urbanistic general al municipiului Chişinău : Obiective de dezvoltare
 4. Parcul Central de cultură şi odihnă = Центральный парк культуры и отдыха= Central park of culture and recreation
 5. Patrimoniul cultural al Republicii Moldova: de la realitate la necesitate
 6. Patrimoniul Cultural al Republicii Moldova = The Cultural Heritage of the Republic of Moldova
 7. Коркина, А. А. Образы родного города
 8. Ременко, Г. Внимание-памятник

– cărţi de arhitectură (despre arhitecţi ai Chişinăului – Alexei Şciusev, Valentin Voiţehovscki; monumente de arhitectură, istoria fondării Bisericii „Sfântul Ierarh Nicolae” din Chişinău, istoria apariţiei Sălii cu Orgă, arhitectura Moldovei Sovietice, o ediţie dedicată celei de-a 165-a aniversări a sfinţirii Catedralei Romano-Catolice din Chişinău ş.a.);

 1. Bălan, Pavel. Cetăţile sufletului : Mănăstiri şi schituri basarabene = The citadels of the soul : Bessarabian Monasteries and Convents
 2. Chişinău : [album]
 3. Chişinău= Chisinau = Кишинев : Chişinăul Vechi şi nou = The Old and New Chisinau : souvenir book = Старый и новый Кишинэу
 4. Moldova : Locuri şi monumente sacre ştiute şi mai puțin ştiute : Dedicată celei de a 165-a aniversări a sfinţirii Catedralei Romano-Catolice din Chişinău
 5. Poştarencu, Dinu. Biserica Sfântului Ierarh Nicolae din Chişinău
 6. Sala cu orgă = Органный зал= The organ hall
 7. Patrimoniul cultural al municipiului Chişinău: stare actuală şi direcţii de dezvoltare
 8. Босенко, Григорий. Архитектор Валентин Войцеховский : профессор, заслуженный деятель искусств МССР
 9. Колотовкин, А.В. Архитектура Советской Молдавии
 10. Колотовкин, А.В. Архитектура советской Молдавии = Architecture of the soviet Moldavia
 11. Курц, Р.Е.Алексей Викторович Щусев : Страницы жизни и творчества
 12. Роднин, К.Д. Памятники молдавской архитектуры XIV-XIX вв.

– cărţi referitoare la artele plastice (despre renumiţi pictori şi sculptori – Claudia Cobizev, Alexandru Plămădeală, Lazari Dubinovschi, Iosif Cheptănaru, Muzeul Naţional de Artă din Moldova, Arta plastică modernă din Basarabia ş.a.);

 1. Arta plastică a Moldovei Sovietice
 2. Bobernaga, S.G. Iosif Cheptănaru
 3. Bobernagă, Sofia. Alexandru Plămădeală
 4. Cîndea, Al. Alexandru Plămădeală : schiță biogr.
 5. Din viața și creația renumiților pictori și sculptori : materiale informative pentru învățători
 6. Spânu, Constantin. Nicolae Coţofan : Ceramică
 7. Stăvilă, Tudor. Arta plastică din Basarabia de la sfîrșitul secolului XIX – începutul secolului XX : Pictură. Grafică. Sculptură. Scenografie
 8. Stavilă, Tudor. Arta plastică modernă din Basarabia : 1887-1940
 9. Toma, Ludmila. Claudia Cobizev = Клавдия Кобизева
 10. Барашков, Е. Лазарь Дубиновский
 11. Государственный Художественный музей Молдавской ССР = Тhe State Art Museum of the Moldavian SSR = Das Staatliche Kunstmuseum der Moldauischen SSR
 12. Запорожан, Н.А. Народные традиции в архитектуре Молдавии
 13. Лазарь Исаакович Дубиновский: монография
 14. Лившиц, М. Лазарь Исаакович Дубиновский
 15. Пламадялэ, Ольга. А.М. Пламадялэ. Жизнь и творчество (воспоминания)
 16. Ульянов В. Исторические места и памятники Молдавии
 17. Чезза, Л. Клавдия Семеновна Кобизева
 18. Чезза, Л. Плоды с дерева дружбы : очерки о молдавском искусстве

– cărţi referitoare la artele decorative (despre caricatură, grafică, caligrafie, covorul moldovenesc, tapiserie, Bienala Internaţională de Artă Decorativă ş.a.)

 1. Bienala Internațională de Artă Decorativă
 2. Covorul moldovenesc =Молдавский ковер = Moldavian carpet
 3. Danelișin, Anatol. Popa’s la Chișinău
 4. Grabco, Alexei. Vecinii : caricaturi = Соседи : карикатуры
 5. Simac, Ana. Tapiseria contemporană din Republica Moldova
 6. Spînu, Constantin. Maria Saka-Răcilă : Tapiserie. Pictură
 7. Гольцов, А. Илья Богдеско: иллюстрация, каллиграфия, станковая графика, рисунок, монументальное искусство
 8. Зеленчук, В. Народное декоративное искусство Молдавии
 9. Лившиц, М. Я. Декоративно-прикладное искусство Молдавии

– cărţi referitoare la pictură (despre pictori – Mihail Statnîi, Andrei Sârbu, Mihail Ţăruş, Larisa Burac, Igor Vieru, Ludmila Ţonceva, Pavel Şillingovski, Glebus Sainciuc, Eleonora Romanescu, Filimon Hămuraru, Gheorghii Jancov, Aurel Guţu, Leonid Grigoraşenco, Moisez Gamburd, Aurel David, Eugenia Gamburd, Elena Bontea, Vasile Cojocaru, Nichita Bahcevan, Mihail Burea, Nina Arbore, Auguste Baillayre, Ilie Bogdesco, Emil Childescu, Alexandr Foiniţki ş.a. expoziţii, grafică, Bienala Internaţională de Pictură şi Bienala Internaţională de Gravură);

 1. A. Vasiliev. Expoziţia ambulantă. Pictură : Cat. = Передвижная выставка. Живопись
 2. Antoniuc, Ivan. Mihail Burea
 3. Aurel Guţu : Am pornit dintre voi şi merg către voi
 4. Bessarabia style: M. Brunea, E. Maidenberg, A. Calinenco
 5. Bienala Internaţională „Gravură”: Ediţia II, 2011
 6. Bienala Internațională de Pictură 2009
 7. Bienala Internațională de Pictură 2011
 8. Bienala Internațională de Pictură 2013
 9. Bienala Internațională de Pictură 2015
 10. Bobernaga, S. Valentina Rusu-Ciobanu
 11. Bobernaga, Sоfia. Igor Vieru
 12. Brigalda-Barbas, Eleonora. Pavel Şillingovski
 13. Ciobanu, Constantin I. Andrei Sârbu
 14. Cuciuc, S. Gleb Sainciuc : [album]
 15. Elena Bontea : [album]
 16. Eleonora Romanescu : Pictură
 17. Golţov, D. Leonid Grigoraşenco
 18. Golţov, Dimitrii. Victor Ivanov
 19. Golţov, Dumitru. V. Zazerscaia : [studiu]
 20. Gutsu, Leon. PaCaSha
 21. Hămuraru, Filimon. Teatru, cinema. Pictură. Vitralii, mozaicuri. Grafică = Театр, кино. Живопись. Витраж, мозаика. Графика
 22. Ilie Bogdesco: Biobibliografie
 23. Kaлaшникoва, Ирина. Валентина Бахчеван
 24. Larisa Burac. Pictură
 25. Ludmila Ţonceva : Pictură
 26. Mihai Țăruș [album fotografic]
 27. Mihai Țăruș. Pictură
 28. Mihail Petric : [album]
 29. Mikhail Statny [Album]
 30. Oseredciuc, Eugen. Cinci pagini de viață
 31. Potârniche, Mihai. Antologia fotografiei basarabene
 32. Ponomariova, Natalia. Gheorghii Jancov
 33. Purice, Lucia. Pasăre în alertă
 34. Sainciuc, Glebus. Măşti, şarje =Маски, шаржи
 35. Şapoşnikov, Fiodor. Nichita Bahcevan
 36. Sârbu, Andrei. Pictură
 37. Spânu, Constantin. Creaţia plasticianului Gheorghe Munteanu : pictură, grafică, artă monumentală
 38. Spânu, Constantin. Emil Childescu : grafică, pictură, evoluţii şi sinteze
 39. Spânu, Constantin. Imagine şi mit : convergenţe semiotice şi axiologice în creaţia lui Igor Vieru
 40. Spânu, Constantin. Vasile Naşcu. Pictură
 41. Stăvilă, Tudor. Auguste Baillayre
 42. Țăruș, Mihai. Pictură
 43. Toma, Ludmila. Ada Zevina
 44. Toma, Ludmila. Eugenia Gamburd
 45. Toma, Ludmila. Moisey Gamburd
 46. Vasile Cojocaru : [album, text, reprod., date biogr.]
 47. Vida, Gheorghe. Nina Arbore
 48. Voronova, O. Gheorghe Vrabie
 49. Vrabie, Gheorghe. Aurel David : timpul, artistul şi opera
 50. Zbîrciog, Vlad. Mihail Petric
 51. Богдеско, Илья. Книжная графика : [альбом]
 52. Богдеско, Илья. Рисунки
 53. Васильева, Н. Васильев Алексей Александрович : 1907-1975
 54. Гольцов, Д. Сатирическая графика Бориса Широкорада
 55. Графика А.М. Зевиной в фонде редких книг и рукописей
 56. Григорьев, С. Илья Трофимович Богдеско
 57. Константин Иванович Лодзейский
 58. Лившиц, М. Леонид Павлович Григорашенко
 59. Милюхина, Т. Александр Фойницкий
 60. От предмета к беспредметности: Лариса Астрейн, Михаил Цэруш, Дмитрий Вердияну
 61. Тома, Л.А. Михаил Греку
 62. Тома, Л.А. Портрет в Молдавской живописи (1940-1970-е годы)
 63. Украïнська палiтра Молдови = Paleta ucraineană a Moldovei = Ukrainian Palette of Moldova
 64. Чезза, Л. Дмитрий Кузьмич Севастьянов
 65. Чезза, Л. Ион Жуматий
 66. Чезза, Л. Моисей Ефимович Гамбурд

– cărţi referitoare la muzică (despre Ansamblul Etnofolcloric „Tălăncuţa”, Ansamblul Etnofolcloric „Mioriţa”, Festivalul „Crizantema de Argint”, orchestra de muzică populară „Fluieraş”, Capela corală „Doina”, Corala „Vocile Primăverii”, dirijori – Seghei Lunchevici, Alexandru Samoilă, Timofei Gurtovoi, Mihail Bârcă, Ştefan Andronic, Mihail Berezovschi, Gheorghe Strezev; compozitori – Eugen Doga, Ghenadie Ciobanu, Alexandru Cristea, Nicolai Ponomarenco, David Gherşfeld, Eduard Lazarev, Solomon Lobel, Vasile Zagorschi, Semion Lungul, Zlata Tcaci, Alexei Stîrcea, Leonid Gurov, Dumitru Gheorghiţă, Ştefan Neaga, Boris Miliutin, Liuba-Drăgostiţa Bujor, Teodor Zgureanu, Mihai Dolgan; interpreţi – Tamara Ceban, Mihai Ciobanu, Mihail Muntean, Maria Bieşu, Maria Cebotari, Ion şi Doina Aldea-Teodorovici, naistul Vasile Iovu, şcolile muzicale din Chişinău, compozitorii Moldovei sovietice, dansatorul Petru Leşenco ş.a.)

 1. Andronic, Ștefan. Organizarea corului de copii
 2. Angela Păduraru, Privighetoarea de la Nemțeni
 3. Ansamblul Etnofolcloric „Tălăncuța” în cronici și în imagini
 4. Arta muzicală din Republica Moldova: Istorie și modernitate
 5. Axionova, L. Gheorghe Strezev : schiţă biogr. = Аксенова, Л. Георгий Дмитриевич Стрезев: Биогр. очерк
 6. Budeanu, Gheorghe. Vai, sărmana turturică…
 7. Bujor, Liuba-Drăgostița. Lacrimă de dor
 8. Caciuc, Anatol. Dimensiunea clipei
 9. Casa părintească nu se vinde : 100 de cîntece din repertoriul lui Mihai Ciobanu
 10. Ceaicovschi-Mereșanu, Gleb. Serghei Lunchevici
 11. Сeaicovschi-Mereșanu, Gleb. Mihail Bârcă, compozitor și dirijor
 12. Ceaikovski, Gleb. Tamara Ceban
 13. Colac, Tudor. Aureola romanței (Festivalul Crizantema de Argint la 20 de ani)
 14. Cutîreva, A.D. Doina: Moldova. Imagini muzicale
 15. Dănilă, Aurelian. În dialog cu dirijorul Alexandru Samoilă
 16. Dascăl, Ion. Un neam, o viață, un destin
 17. Dolgan, Mihai. Taina vieții mele = Тайна жизни моей
 18. Dumbrăveanu, Luminiţa. Eugen Doga: „Muzica este prima şi ultima mea iubire”
 19. Ecouri, opinii și Grigore Vieru solicitând confesiunea dirijorului Ștefan Andronic despre sine și despre corala „Vocile Primăverii”
 20. Eugen Doga: Compozitor, academician
 21. Fluieraş = Флуераш = Fluerash : imagini muzicale
 22. Gagim, Ion. Fenomenul muzical Gheorghe Mustea
 23. Ion și Doina, Doina și Ion
 24. Iovu, Vasile. Metodă de nai
 25. Iuncu, Rodica. Spectacolul scenei și al vieții
 26. Mihai Ciobanu
 27. Miliutina, Izolda. Doina : Capela corală Academică de Stat, colectiv artistic emerit din RSS Moldova
 28. Mircea, Simion. Dumitru Gheorghiță
 29. Mironenco, Elena. Armonia sferelor
 30. Moraru, Emilia. Clopote astrale : Compozitorul și dirijorul Teodor Zgureanu
 31. Muntean, M. Piese din repertoriu = Произведения из репертуара
 32. Nagacevschi, Elena. Mihail Berezovschi – dirijor de cor și compozitor
 33. Oglinda clipelor = В зеркале мгновений= In the Mirror of Moments
 34. Oglindă, Valentina. Păstorind Miorița…
 35. Pe drumuțul dorului… : Caiet de folclor
 36. Poiată, Mihai Ştefan. ROCKul, „NOROC”-ul & NOI (1966-1970)
 37. Proca, Ion. Flautistul binecuvântat de Dumnezeu : [Ion Zaharia]
 38. Proca, Ion. Mai aproape de departe… : pătrunde vocea lui Nicolae Sulac
 39. Railean, Laura-Elena. Zbor Etern : Maria Drăgan în memoria contemporanilor
 40. Sofronov, Аlexandru. Ștefan Neaga
 41. Suruceanu, Ion. Țara mea de dor = Страна моей любви
 42. Tcaci, Е. Timofei Gurtovoi
 43. Verificat: Au sufletele inundate de muzică : [interviuri]
 44. Vieru-Ișaev, Maria. Alexandru Cristea (1890-1942)
 45. Vin’, bădiță, vin’ diseară : Caiet de folclor
 46. А.Г. Стырча в статьях и воспоминаниях
 47. Абрамович, Елена. Композитор Леонид Гуров
 48. Арабаджиу, Радион. Неоконченная симфония
 49. Деркач, Т. Семен Лунгул
 50. Дорош, Лина. Тамара Алешина
 51. Клетинич, Е. С. Очерки о советских молдавских композиторах
 52. Клетинич, Е. Соломон Лобель
 53. Клетинич, Е.С. Композиторы Советской Молдавии
 54. Клетинич, Евгений. Творчество В. Загорского
 55. Котляров, Б. Музыкальная жизнь дореволюционного Кишинева
 56. Кочарова, Галина. Борис Милютин
 57. Кочарова, Галина. Злата Ткач: судьба и творчество
 58. Кочарова, Галина. Злата Ткачь
 59. Мануйлов, М. Эдуард Лазарев
 60. Милютина, И. Николай Степанович Пономаренко
 61. Молодые композиторы Советской Молдавии
 62. Не уходи : Краткая биография Петра Лещенко
 63. Окушко, Н. Народная артистка СССР Мария Биешу
 64. Столяр, З. Давид Гершфельд
 65. Столяр, З.Л. Страницы молдавской музыки
 66. Шубин, Э. Народная артистка МССР Т.С. Чебан

– cărţi referitoare la cinematografie

 1. Plămădeală, Ana-Maria. Emil Loteanu: splendoarea și prăbușirea visului romantic
 2. Proca, Ion. O viaţă cât o moarte de lungă : Fulguind în filmele lui Emil Loteanu
 3. Aндон, Виктор. Репортаж с высоты 80 : Исповедь кинематографиста

– cărţi referitoare la teatru (despre viaţa teatrală a Chişinăului la sfârşitul sec. XIX – încep. sec. XX, istoria teatrului ucrainean din Basarabia, istoria baletului din Moldova, istoria formării şi dezvoltării cinematografiei din Moldova, Teatrul Republican de Păpuşi „Licurici”, Teatrul „Satiricus”, primul teatru dramatic moldovenesc „A.S. Puşkin” actualmente Teatrul Naţional „Mihai Eminescu”, Teatrul de Operă şi Balet, Teatrul „Luceafărul”, viaţa şi opera interpretelor Lidia Lipkovski, Eugenia Lucezarscaia, Maria Bieşu, actorilor Ninela Caranfil, Paulina Zavtoni, Nicolae Darie, Ion Ungureanu, coregrafului Victor Tanmoşan, balerinului Petru Leonardi, dansatorului Spiridon Mocanu, Ansamblul Naţional Academic de Dansuri Populare „Joc”, Bienala Teatrului „Eugene Ionesco”, Centrul de Cultură şi Artă „Ginta Latină” ş.a.)

 1. Ansamblul Naţional Academic de Dansuri Populare „Joc”
 2. Bieşu, Maria. Viaţa mea e un turneu
 3. Caragiale să ne judece
 4. Caranfil, Ninela. Nebănuita forţă a scenei
 5. Ceaicovschi, Gleb. Cîntăreți celebri : din trecutul muzical al Moldovei
 6. Cemortan, Leonid. Teatrul Naţional din Chişinău (1920-1935)
 7. Coroliov, Elfrida. Baletul moldovenesc : actori, roluri, spectacole
 8. Curbet, Vladimir. Ţara horelor şi a doinelor
 9. Dănilă, Aurelian. Mihail Muntean: o viață dedicată operei =  Жизнь посвященная опере
 10. Festivalul Internațional: Bienala Teatrului „Eugène Ionesco”
 11. Hașcu-Ghimpu, Dina. Mofturile parfumate ale „Gintei Latine”
 12. Haşcu-Ghimpu, Dina. Teatrul „Eugene Ionesco” : istoria unei desidenţe
 13. Jucov, Titus. Potecile unui regizor
 14. Licurici septuagenar: Incursiune istorico-bibliografică 
 15. Maria Bieşu – vocaţie şi destin artistic
 16. Maria Bieșu : Scena, Opera – Dragostea mea
 17. Maria Bieșu : Anotimpurile scenei  = The stage seasons
 18. Mihail Muntean: o viață în lumea muzicii
 19. Nechit, Irina. Godot eliberatorul
 20. Nicolae Darie, actorul şi omul
 21. O cronică a Teatrului Naţional Mihai Eminescu din Chişinău, 1918-1930
 22. Pelin, Pavel. Ce dragoste veche – actorii
 23. Proca, Ion. Grigorie condamnat la glorie
 24. Rapsodie teatrală: Paulina Zavtoni & Spiru Haret
 25. Rusu, Grigore. Evocări
 26. Ţarălungă, Antip. Spiridon Mocanu – o legendă vie
 27. Târțău, Constanța. Ultimul dialog
 28. Teatrul „Luceafărul” la cea de-a 45-a aniversare
 29. Teatrul „Satiricus I.L. Caragiale” : Integrala Caragiale 2002-2005
 30. Teatrul Moldovenesc de Stat de Operă şi Balet
 31. Teatrul Republican de Păpuși „Licurici”: 60 de ani
 32. Teatrul lui Dumitru Matcovschi
 33. Un deceniu cu „Satiricus”
 34. Un magician al dansului scenic [Victor Tanmoșan]
 35. Ungureanu, Ion. Teatrul vieţii mele…
 36. Uvarova, Irina. Teatrul „Luceafărul” – un deceniu al devenirii
 37. Vartic, Andrei. Purificarea istoriei din oglinda scenei
 38. Vă invită Maria Bieşu : Viziuni actuale asupra operisticii şi baletului
 39. Андон, Виктор. Рождение молдавского кино
 40. Арабаджиу, Радион. Очарованная песней
 41. Арабаджиу, Радион. Судьба примадонны
 42. Вдовина, Елена. Мария Биешу: [Cтраницы биографии]
 43. Герлак, В. К. Молдавский государственный музыкально-драматический театр им А.С. Пушкина
 44. Голубева, Эльвира. Из истории балета в Молдавии
 45. Дэнилэ, Аурелиан. Опера Молдовы : XX Век
 46. Жосул, В.И. На пути к театру
 47. Киртока, А. Молдавский государственный театр оперы и балета
 48. Коркина, Алла. Петр Леонарди
 49. Королева, Эльфрида. Петр Леонарди : Жизнь и судьба
 50. Королева, Эльфрида. Театр и время
 51. Королёва, Эльфрида. Театр. Классика. Стиль. 
 52. Попович, К.Ф. Украiнський театр на кишинiвськiй сценi
 53. Попович, Константин. Украинский театр в Кишиневе
 54. Рожковская, Нина. Театральная жизнь Кишинева XIX – начала XX в
 55. Шорина, Лариса. Мир глазами театра

– cărţi referitoare la sport (despre cea de-a IX-a Spartachiadă a Asociaţiei Sindicatelor Teritoriale Chişinău a Serviciilor Publice, recordmenii fotbalului moldovenesc şi campioana mondială la şah Elmira Scripcenco)

 1. Jereghi, Alexei. Spartachiada a IX-a
 2. Nicolae Juravschi, dublu campion olimpic sau campionul invincibil
 3. Robu, Ion. Recordmenii fotbalului moldovenesc 
 4. Скрипченко, Федор. Эльмира штурмует шахматный Олимп 

Domeniul 8 – Lingvistică. Literatura română cuprinde:

– cărţi de literatură (despre Aleea clasicilor, antologia Chişinăul în literatură, dramaturgia sovietică, Casa-muzeu „A.S. Puşkin”, harta poetică a Chişinăului, versuri despre Chişinău, revista „Viaţa Basarabiei”, istoricul şi criticul literar Vasile Coroban, scriitorii Ion Druţă, Teodor Vârnav, Nicolae Dabija, Ion Hadârcă, Claudia Partole, Marcela Mardare, Constantin Stere, academicianul Mihail Dolgan, cercetătorul Pavel Başmuş ş.a.)

 1. Autobuzul 100 : O antologie de proză scurtă…
 2. Borzin, Aurelia. Chișinăul e o tabletă de ciocolată
 3. Celîșev, B.D. Itinerare literare din Moldova
 4. Chiper, Valeriu. Creații populare din repertoriul Ansamblului Etno-Folcloric „Moștenitorii”
 5. Chișinăul în literatură : Antologie
 6. ChișinEU: Amoros. Economic. Gastronomic : [harta poetică] = In love. Economic. Gastronomic : [poetic map]
 7. Colesnic, Iurie. Doina dorurilor noastre : [despre poetul Alexie Mateevici]
 8. Colesnic, Iurie. Timp și istorie : Autori de la Viața Basarabiei
 9. Dolgan, Mihail. Metafora este poezia însăși
 10. Fenomenul artistic Ion Druță
 11. Grama, Steliana. Dramaturgia autohtonă din anii 1960-1970 pe scena teatrelor din Moldova
 12. Grigore Vieru, poetul : [monogr.]
 13. Harjevschi, Mariana. Iulian Filip: Balanța Vărsătorului, vederea Mergătorului
 14. Identitățile Chișinăului : Materialele conferinței, 12-13 sept. 2011
 15. Instituții administrative locale în Basarabia (1812-1828): Doc. și materiale
 16. Literatura și arta Moldovei
 17. Marin, Gheorghe. Misiuni și destine : proză documentară cu fotografii
 18. Marin, Gheorghe. Rotonda falnicilor tei. : nuvelistică documentară
 19. Mihail Dolgan : Polifonismul creativității : (Conștiința civică și estetică a poeziei)
 20. Răileanu, Vitalie. În dialog cu Omul și despre Om : interviuri și schițe de portret
 21. Răileanu, Vitalie. Pavel Balmuș sau Forța inepuizabilă a unui intelectual
 22. Roibu, Nicolae. Artiști și țărani
 23. Roibu, Nicolae. Lumini și umbre-n ceas de taină: (dialoguri, medalioane și eseuri)
 24. Șpac, Ion. Constantin Stere scriitorul, publicistul, politicianul, juristul, omul: bibliografie-invitație la lecturi și investigații
 25. Trifan, Călina. Aleea Clasicilor
 26. Vârnav, Teodor. Istoria vieții mele (autobiografie)
 27. Vasile Coroban: un arbitru într-o lume a arbitrarului
 28. Vrabie, Emil. Soarta unui emigrant Alexandru S. Sturza
 29. Zavatin, Boris. Dramaturgia sovietică moldovenească la Teatrul Academic „A.S. Pușkin” din Chișinău (1945-1972)
 30. Дом-музей Александра Сергеевича Пушкина : краткий путеводитель
 31. Литературный Кишинев : [литературно-художественный сборник]
 32. Пахомов, Борис. Душа щемит… : [стихи и поэмы]
 33. Пушкинские места Кишинева
 34. «Проклятый город Кишинев…» Потерянное поколение русских поэтов в Молдавии. 1970-1990
 35. Рудягина, Олеся. Свет в ладонях – Кишинёв : [стихи]
 36. Стайкова, Каролина. Кишинёв : [стихи]

Domeniul 9 – Geografie. Biografii. Istorie

– cărţi de geografie (monumente şi obiective turistice din capitală, o serie de albume foto color şi alb-negru, străzile oraşului Chişinău, schiţe etnotoponimice, ghiduri turistice ş.a.)

 1. Carrocci, Amedeo. Kishinev in black and white : [album foto]
 2. Carrocci, Amedeo. Scent of Moldova : [album foto]
 3. Carrocci, Amedeo. Timpul fără timp = Время без времени = Tempo senza tempo : [album foto]
 4. Chișinău : Album în 4 limbi [română, rusă, engleză, franceză]
 5. Chișinău – Bender – Tiraspol = Кишинев – Бендеры – Тирасполь – Kishinev – Bendery – Tiraspol
 6. Chișinău – Camenca = Кишинев – Каменка = Kishinev – Kamenka
 7. Chișinău și chișinăuieni. Griji cotidiene și sărbători : [album]
 8. Chișinău: 1436-1996
 9. Chișinăul meu
 10. Discover Moldova
 11. Dron, Ion. Chişinău: Schiţe etnotoponimice
 12. Eremia, Anatol. Chișinău, străzile orașului nostru=Улицы нашего города Кишинэу
 13. Eremia, Anatol. Ghidul străzilor
 14. Lipcani – Chișinău = Липканы – Кишинев = Lipkany – Kisinev
 15. Localitățile Republicii Moldova : Ghid informativ documentar
 16. Moldova – spațiu european = Moldova – European space
 17. Moldova : reference guide-book = справочник-путеводитель
 18. Moldova și cele 7 minuni ale ei : [album monografic] 
 19. Orlov, Naum. Chișinău: străzile povestesc…
 20. Osadcenco, Radu. Chișinău 1918: Ghid-album al orașului
 21. Poştarencu, Dinu. Străzile Chişinăului. Denumiri vechi şi actuale
 22. Remenco, Gheorghe. Comoara noastră – monumentele
 23. Republica Moldova. Chișinău Cultural : [album]
 24. Republica Moldova în imagini = Republic of Moldova in images : [album foto]
 25. Republica Moldova Panoramic : [album foto]
 26. Republica Moldova. Patrimonial = Republic of Moldova. Heritage
 27. Republica Moldova: Album în trei limbi
 28. Sainciuc, Lică. Chișinăul ascuns sau o încercare de resuscitare a memoriei unui oraș : [album]
 29. Sava, Lucia. Viaţa cotidiană în oraşul Chişinău la începutul secolului al XX-lea (1900-1918)
 30. Shapiro, Paul A. Ghetoul din Chișinău, 1941-1942
 31. Sytnik, M. K. La Moldavie ancienne, la Moldavie contemporaine
 32. Şarandac, A. Excursii prin Chişinău = Экскурсии по Кишиневу = Excursions about Kishinev
 33. Trandafir de la Moldova = The Rose from Moldova = La Rose de Moldova = Розa Молдовы : [album foto] 
 34. Ungar, Roman. Leuşeni – Chişinău : [ghid turistic]
 35. 500 лeт со дня основания города Кишинева : (Рекомендации клубным учреждениям по проведению юбилея)
 36. Адресная и справочная книга Весь Кишиневь на 1916 год
 37. Габуния, Е. Д. Наш Кишинев
 38. Городские истории : Кишиневский журнал
 39. Дзятковский, С.К. Унгены – Кишинев – Ungheni – Chişinău – Ungheny – Kishinev : [путеводитель]
 40. Кишинев : [краткий справочник-путеводитель]
 41. Кишинев : краткий справочник
 42. Кишинев: краткий справочник
 43. Мой Кишинев
 44. Один день в Кишиневе – Един ден в Кишинев – One day in Kishinev: справ.-путеводитель
 45. Челышев, Б. Их именами улицы названы

– biografii ale personalităţilor 

 1. Chetraru, Nicolae. Ion Casian Surucean în arheologia şi muzeologia basarabeană
 2. Colesnic, Iurie. Pantelimon Halippa: Apostolul Unirii

 

– cărţi de istorie (despre publicistul şi omul politic Ioan Pelivan, primarul de Chişinău Gherman Pântea, monumentul lui Ştefan cel Mare şi Sfânt, Chişinăul pe vremea lui Puşkin, pogromul de la Chişinău din 1903, membrii Sfatului Ţării, scrieri despre Chişinău, istoria sectoarelor Centru şi Buiucani, activitatea politică în Chişinăul anilor ’20 ş.a)

 1. Bezviconi, Gheorghe. Semimileniul Chișinăului : [scrieri despre Chișinău]
 2. Carrocci, Amedeo. Chișinău : [album de artă fotografică]
 3. Chiriac, Alexandru. Membrii Sfatului Țării (1917-1918) : dicț.
 4. Chișinău : enciclopedie
 5. Chișinău. Sectorul Centru : La răscruce de milenii = Chisinau. Central Sector. At the Crossroads of Millennia
 6. Chisinău: Day by Day : [guide to the city]
 7. Chișinăul în 1941 : [scrieri despre Chișinău]
 8. Ciobanu, Ștefan. Chișinăul
 9. Ciocanu, Sergius. Orașul Chișinău: Începuturi, dezvoltare urbană, biserici (secolele XV-XIX)
 10. Cojocaru, Gheorghe E. Sfatul Țării : itinerar
 11. Colesnic, Iurie. Basarabia necunoscută Vol. 1
 12. Colesnic, Iurie. Basarabia necunoscută Vol. 6
 13. Colesnic, Iurie. Basarabia necunoscută Vol. 7
 14. Colesnic, Iurie. Basarabia necunoscută Vol. 9
 15. Colesnic, Iurie. Chișinăul din amintire
 16. Colesnic, Iurie. Chişinăul din inima noastră
 17. Colesnic, Iurie. Chișinăul și chișinăuienii
 18. Colesnic, Iurie. Chișinăul nostru necunoscut
 19. Constantin, Ion. Ioan Pelivan : Părinte al mișcării naționale din Basarabia
 20. Constantin, Ion. Gherman Pântea: între mit și realitate
 21. Cronica Basarabiei, 1918-1944: mărturii din presa timpului și imagini de epocă
 22. Dighiş, Gh. (Ion Costin) Sub jug străin!…
 23. Dron, Ion. Studii și cercetări : (articole selecte)
 24. Eșanu, Andrei. Chișinău. File de istorie : cercetări, documente, materiale
 25. Grekov, Iuri. România în chipuri : [enciclopedie de la A la Z]
 26. Halippa, Ioan. Chișinăul pe vremea lui Pușkin (1820-1823) cu 333 de intersecții de Lică Sainciuc
 27. Mânăscurtă, Ioan. Ștefan: Ștefan cel Mare și Sfânt : [album]
 28. Mititelu, Ion. Leova : file din istorie, 1940-1990
 29. Nemerenco, Valeriu. Buiucani. File din istoria satului și a sectorului Buiucani
 30. Nemerenco, Valeriu. Buiucani – retrospectivă și perspectivă : (50 de ani de la înființare)
 31. Poștarencu, Dinu. Contribuții la istoria modernă a Basarabiei. Vol. 2
 32. Retro Chișinău 
 33. Sainciuc, Lică. Colina antenelor de bruiaj : [scrieri despre Chișinău]
 34. Simbolurile naţionale ale Republicii Moldova
 35. Ștefan cel Mare și Sfânt: 540 de ani de la înscăunare : [album]
 36. Varta, Ion. Primarul Carol Schmidt: opera de modernizare a orașului Chișinău, 1877-1903
 37. Базанов, В. Декабристы в Кишиневе (М.Ф. Орлов и В.Ф. Раевский)
 38. Габуния, Е. По Кишиневу без экскурсовода = Around Kishinev without a Guide
 39. История Кишинева: (1466-1966)
 40. Казаков, Виктор. Помнят улицы…
 41. Кишинев – город устремленный в будущее
 42. Кишинев = Kishinev : [альбом]
 43. Chişinău = Кишинев = Kishinev = Kichinev = Kischinjow : [album fot.]
 44. Кишиневсий погром 1903 года: взгляд через столетие : материалы междунар. науч. конф.
 45. Корецкий, Иван. Русские имена Бессарабии
 46. Кустрябова, С.Ф. Города Бессарабии 1918-1940 : (Социально-экономический аспект и народонаселение)
 47. Урусов, С. Д. Записки губернатора : Кишинев 1903-1904 г.

3 thoughts on “Chişinăul în documente

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s