Muzeul Național de Artă al Moldovei – între istorie și prezent


Recomandăm spre lectură un articol ce face referință la Muzeul Național de Artă al Moldovei din Chișinău. Majoritatea muzeelor de аrtă ale lumii se află în cele mai frumoase clădiri, fiind și ele о ореră de аrtă: fie în palatele regilor, cum este Luvrul, Ermitajul sau Muzeul Național de Аrtă din Вuсurеști, fie sunt аdăроstite în … More Muzeul Național de Artă al Moldovei – între istorie și prezent

Cărți în chirilică din Colecția „Chișinău”


Recent, în procesul de lucru, a fost depistată o nouă curiozitate referitoare la Colecția „Chișinău” a Departamentului „Memoria Chișinăului”, aceasta conține 52 de cărți cu grafie chirilică. Cărțile au fost editate la Chișinău în perioada 1959-1990, la edituri precum Timpul, Literatura artistică, Cartea moldovenească. A.A. Vasiliev. Expoziţia ambulantă. Pictură : Cat. = Передвижная выставка. Живопись. … More Cărți în chirilică din Colecția „Chișinău”

Basarabia necunoscută Vol. 1


Colesnic, Iurie. Basarabia necunoscută : [în vol.] / text, fot. : Iu. Colesnic. – Chișinău : Universitas, 1993. – Vol. 1. – 316 p. Primul volum al lucrării Basarabia necunoscută autor – cercetătorul Iurie Colesnic, face referință la o serie de personalități numele cărora îl poartă în prezent unele străzi din Chișinău: Mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni, Ion Inculeț (președintele … More Basarabia necunoscută Vol. 1

Cultura Basarabiei în perioada interbelică (1918-1940)


  Noroc, Larisa. Cultura Basarabiei în perioada interbelică (1918-1940) / Larisa Noroc ; Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”; Laborator „Probleme actuale de Istorie în sistemul învățămîntului universitar”. – Ch. : UPS „Ion Creangă”, 2009. – 191 p. Lucrarea prezintă o expunere concisă a evoluției culturii din Basarabia în procesul de integrare spirituală românească (1918-1940). Volumul … More Cultura Basarabiei în perioada interbelică (1918-1940)

Colegiul Republican de Arte Plastice „Alexandru Plămădeală”


Colesnic, Iurie. Colegiul Republican de Arte Plastice „Alexandru Plămădeală” : ghid encicl. / Iurie Colesnic. – Ch. : Museum, 2008. – 272 p. Este un ghid enciclopedic cu un conţinut de o valoare incontestabilă. La întocmirea acestei ediţii, autorul s-a ghidat după câteva principii: primul a fost legat de ideea de a prezenta absolvenţii Şcolii de … More Colegiul Republican de Arte Plastice „Alexandru Plămădeală”

Arta plastică din Basarabia de la sfîrșitul secolului XIX – începutul secolului XX


  Stăvilă, Tudor. Arta plastică din Basarabia de la sfîrșitul secolului XIX – începutul secolului XX : Pictură. Grafică. Sculptură. Scenografie / Tudor Stăvilă. – Ch. : Lit. artistică, 1990. – 144 p. : il.   În volum se descriu direcţiile principale de dezvoltare a artei plastice în perioada dintre anii ’80 ai sec. XIX şi … More Arta plastică din Basarabia de la sfîrșitul secolului XIX – începutul secolului XX

Государственный Художественный музей Молдавской ССР


  Государственный Художественный музей Молдавской ССР  = Тhe State Art Museum of the Moldavian SSR = Das Staatliche Kunstmuseum der Moldauischen SSR. – К. : Тимпул, 1982. – 251 с. Muzeul Naţional de Artă din Moldova este o instituţie importantă în viaţa culturală a ţării noastre. Este singura instituţie de acest profil din Republica Moldova … More Государственный Художественный музей Молдавской ССР

Alexandru Plămădeală: studiu


Bobernagă, Sofia. Alexandru Plămădeală  / S. Bobernagă, O. Plămădeală. – Ch. : Lit. artistică, 1981. – 76 p. Este un alt studiu ce se referă la creația sculptorului Alexandru Plămădeală, care, după părerea autoarelor, nu este încă pe deplin valorificat de critica noastră de specialitate. Autoarele fac referință la biografia, studiile și creația sculptorului Al. … More Alexandru Plămădeală: studiu

А.М. Пламадялэ. Жизнь и творчество (воспоминания)


Пламадялэ, Ольга. А.М. Пламадялэ. Жизнь и творчество (воспоминания) / Ольга Пламадялэ. – К. : Картя молд., 1965. – 114 с. Alexandru Plămădeală sculptor, pictor, grafician, pedagog. El este considerat cel mai important sculptor basarabean din prima jumătate a sec. XX.Această lucrare nu este o cercetare în domeniu, dar o relatare a soţiei sculptorului despre viaţa şi … More А.М. Пламадялэ. Жизнь и творчество (воспоминания)

Плоды с дерева дружбы : очерки о молдавском искусстве


  Чезза, Л. Плоды с дерева дружбы : очерки о молдавском искусстве / Л. Чезза ; ред. : П. Сиркес. – Кишинев : Изд-во «Картя молд.», 1964. – 136 с. : ил. Prezenta carte include studii privind dezvoltarea artei plastice din Moldova în sec. XIV-XVII şi relaţiile ei de veacuri cu artele din ţările vecine – … More Плоды с дерева дружбы : очерки о молдавском искусстве