Glebus Sainciuc: artistul fără mască


Recomandăm spre lectură un interviu ce face referință la marele artist Lică Sainciuc, care a fost persoană de o modestie rar întîlnită, punînd accent mai mult pe ceilalți decît pe propria persoană, cu o vivacitate de invidiat. Interviul a fost realizat de Tatiana Cojocaru din orașul Prahova, România în anul 2010 și publicat în revista … More Glebus Sainciuc: artistul fără mască

Boris Cuporițchi, taina emanată de peisajul național


Recomandăm spre lectură un articol ce face referință la dimensionole autentice ale talentului unui artist plastic care se developează plenar în operele sale cele mai reușite și mai valoroase – Boris Cuporițchi. Printre genurile artelor plastice, peisajul este plasat cam pe ultimele locuri, parcă atribuindu-i-se un rol secundar în raport cu subiectul tabloului. Însă în … More Boris Cuporițchi, taina emanată de peisajul național

Pictorul Sergiu Cuciuc: „Mi-e greu să constat cine m-a format mai mult – școala sau viața”


Un artist care are o viziune modernă a spațiului rural, așa îl caracterizează criticii de artă pe maestrul Sergiu Cuciuc. La Muzeul Național de Artă a fost inaugurată expoziția personală a pictorului, care a sărbătorit, împreună cu admiratorii săi, 75 de ani de la naștere și jumătate de secol de activitate de creație. Expoziția cuprinde … More Pictorul Sergiu Cuciuc: „Mi-e greu să constat cine m-a format mai mult – școala sau viața”

115 ani de la nașterea pictorului Theodor Kiriakoff


ANIVERSĂRI – 2015 Recomandăm spre lectură un articol ce face referință la activitatea pictorului Theodor Kiriakoff. S-a năsut pe 24 octombrie la Chișinău. A fost pictor, scenograf și grafician. Și-a făcut studiile la Gimnaziul nr. 2 din Chișinău (1910-1916), Școala de Arte din Chișinău, în atelierul lui A. Baillayre și Al. Plămădeală (1920). Își perfecționează … More 115 ani de la nașterea pictorului Theodor Kiriakoff

Basarabia necunoscută Vol. 9


Colesnic, Iurie. Basarabia necunoscută : [în vol.] / text, fot. : Iu. Colesnic. – Ch. : Ulysse, 2012. – Vol. 9. – 322 p. Propunem atenţiei Dvs volumul numărul nouă al seriei „Basarabia necunoscută”, autor – cercetătorul Iurie Colesnic. Tema prezentei ediţii este arta. Lucrarea începe cu o prefață semnată de autor referitoare la rostul și manifestările … More Basarabia necunoscută Vol. 9

Республиканское художественно-педагогическое училище имени И. Е. Репина


Осадчий, Е.Н. Республиканское художественно-педагогическое училище имени И. Е. Репина / Е.Н. Осадчий. – К. : Лит. артистикэ, 1987. – 156 с. : ил. Сartea este dedicată Şcolii Republicane de Arte Plastice „I. Repin” din Chişinău (actualmente Colegiul Republican de Arte Plastice „Al. Plămădeală”) la 100 de ani de la fondare. Autorul a adunat în această lucrare … More Республиканское художественно-педагогическое училище имени И. Е. Репина

Colegiul Republican de Arte Plastice „Alexandru Plămădeală”


Colesnic, Iurie. Colegiul Republican de Arte Plastice „Alexandru Plămădeală” : ghid encicl. / Iurie Colesnic. – Ch. : Museum, 2008. – 272 p. Este un ghid enciclopedic cu un conţinut de o valoare incontestabilă. La întocmirea acestei ediţii, autorul s-a ghidat după câteva principii: primul a fost legat de ideea de a prezenta absolvenţii Şcolii de … More Colegiul Republican de Arte Plastice „Alexandru Plămădeală”

Arta plastică modernă din Basarabia: 1887-1940


Stavilă, Tudor. Arta plastică modernă din Basarabia : 1887-1940 / Tudor Stăvilă. – Ch. : Ştiinţa, 2000. – 160 p. : il.          Autorul acestei lucrări cercetează problemele apariţiei şi constituirii artei plastice moderne în spaţiul dintre Nistru şi Prut. Analiza se face în contextul proceselor analogice ce au avut loc în România, Rusia, Ucraina şi … More Arta plastică modernă din Basarabia: 1887-1940

Nicolae Coţofan : Ceramică


Spânu, Constantin. Nicolae Coţofan : Ceramică  / Constantin Spânu. – Ch. : Cartea Moldovei, 1999. – 36 p. – (Col. Maeştri ai artei plastice contemporane din Republica Moldova). Cartea-album Nicolae Coţofan : Ceramică, prezintă creaţia ceramistului Nicolae Coţofan, personalitate artistică notorie a artelor decorative şi aplicate din Republica Moldova, membru titular al Uniunii Artiştilor Plastici … More Nicolae Coţofan : Ceramică

Arta plastică din Basarabia de la sfîrșitul secolului XIX – începutul secolului XX


  Stăvilă, Tudor. Arta plastică din Basarabia de la sfîrșitul secolului XIX – începutul secolului XX : Pictură. Grafică. Sculptură. Scenografie / Tudor Stăvilă. – Ch. : Lit. artistică, 1990. – 144 p. : il.   În volum se descriu direcţiile principale de dezvoltare a artei plastice în perioada dintre anii ’80 ai sec. XIX şi … More Arta plastică din Basarabia de la sfîrșitul secolului XIX – începutul secolului XX

Народные традиции в архитектуре Молдавии


  Запорожан, Н.А. Народные традиции в архитектуре Молдавии / Н.А. Запорожан, Г.Е. Русанов ; рец. : Л.К. Абрамов. – К. : Картя молд., 1988. – 144 с. : ил. În cartea Tradiţii populare în arhitectura din Moldovase examinează aplicarea contemporană în construcţie a formelor tradiţionale de ornament şi culoare. Analiza ornamentului naţional moldovenesc în raport … More Народные традиции в архитектуре Молдавии

Arta plastică a Moldovei Sovietice


Arta plastică a Moldovei Sovietice  = Искусство Советской Молдавии = Fine Arts of Soviet Moldavia / авт.-сост. : Д. Д. Гольцов. – Ch. : Timpul, 1987. – 248 p. Este un album foto, unde sunt prezentate lucrările diferitor artiști plastici din Moldova, cum ar fi: I. Bogdesco: Pe drumurile Basarabiei; I.  Vieru: În satul natal, … More Arta plastică a Moldovei Sovietice

Образы родного города


  Коркина, А. А. Образы родного города  / А. А. Коркина. – Кишинев : Лит. Артистикэ, 1987. – 168 с. Ediţia oferă o largă panoramă a vieţii artistice din Chişinău în perioada sovietică. Cartea conţine articole despre Maria Bieșu, Eugen Doga, Boris Raisov, Petru Leonardi și alte personalități cu care autoarea a comunicat. ~~~~~ В … More Образы родного города

Государственный Художественный музей Молдавской ССР


  Государственный Художественный музей Молдавской ССР  = Тhe State Art Museum of the Moldavian SSR = Das Staatliche Kunstmuseum der Moldauischen SSR. – К. : Тимпул, 1982. – 251 с. Muzeul Naţional de Artă din Moldova este o instituţie importantă în viaţa culturală a ţării noastre. Este singura instituţie de acest profil din Republica Moldova … More Государственный Художественный музей Молдавской ССР

Alexandru Plămădeală: studiu


Bobernagă, Sofia. Alexandru Plămădeală  / S. Bobernagă, O. Plămădeală. – Ch. : Lit. artistică, 1981. – 76 p. Este un alt studiu ce se referă la creația sculptorului Alexandru Plămădeală, care, după părerea autoarelor, nu este încă pe deplin valorificat de critica noastră de specialitate. Autoarele fac referință la biografia, studiile și creația sculptorului Al. … More Alexandru Plămădeală: studiu

Claudia Cobizev = Клавдия Кобизева


Toma, Ludmila. Claudia Cobizev = Клавдия Кобизева  / Ludmila Toma ; cop. şi macheta de T. Terleţcaia. – Ch. : Lit. artistică, 1978. – 32, [40] p. : il. – (Col. Artişti plastici din Moldova Sovietică). Claudia Cobizev (20.03.1905, Chişinău-28.04.1995, Chişinău), sculptor, Artist al Poporului (1965), laureat al Premiului de Stat al Republicii Moldova (1968). … More Claudia Cobizev = Клавдия Кобизева

Исторические места и памятники Молдавии


Ульянов В. Исторические места и памятники Молдавии / В. Ульянов, И Пилат. – Изд. 2-е доп. – К. : Картя молд., 1977. – 224 с. : ил. Prezenta carte reprezintă a doua ediţie adăugită a cărţii Исторические и памятные места Молдавии (1969). Cartea include informaţii despre locuri memorabile legate de şederea în Republica Moldova şi la … More Исторические места и памятники Молдавии