Glebus Sainciuc: artistul fără mască


Recomandăm spre lectură un interviu ce face referință la marele artist Lică Sainciuc, care a fost persoană de o modestie rar întîlnită, punînd accent mai mult pe ceilalți decît pe propria persoană, cu o vivacitate de invidiat. Interviul a fost realizat de Tatiana Cojocaru din orașul Prahova, România în anul 2010 și publicat în revista … More Glebus Sainciuc: artistul fără mască

Boris Cuporițchi, taina emanată de peisajul național


Recomandăm spre lectură un articol ce face referință la dimensionole autentice ale talentului unui artist plastic care se developează plenar în operele sale cele mai reușite și mai valoroase – Boris Cuporițchi. Printre genurile artelor plastice, peisajul este plasat cam pe ultimele locuri, parcă atribuindu-i-se un rol secundar în raport cu subiectul tabloului. Însă în … More Boris Cuporițchi, taina emanată de peisajul național

Pictorul Sergiu Cuciuc: „Mi-e greu să constat cine m-a format mai mult – școala sau viața”


Un artist care are o viziune modernă a spațiului rural, așa îl caracterizează criticii de artă pe maestrul Sergiu Cuciuc. La Muzeul Național de Artă a fost inaugurată expoziția personală a pictorului, care a sărbătorit, împreună cu admiratorii săi, 75 de ani de la naștere și jumătate de secol de activitate de creație. Expoziția cuprinde … More Pictorul Sergiu Cuciuc: „Mi-e greu să constat cine m-a format mai mult – școala sau viața”

115 ani de la nașterea pictorului Theodor Kiriakoff


ANIVERSĂRI – 2015 Recomandăm spre lectură un articol ce face referință la activitatea pictorului Theodor Kiriakoff. S-a năsut pe 24 octombrie la Chișinău. A fost pictor, scenograf și grafician. Și-a făcut studiile la Gimnaziul nr. 2 din Chișinău (1910-1916), Școala de Arte din Chișinău, în atelierul lui A. Baillayre și Al. Plămădeală (1920). Își perfecționează … More 115 ani de la nașterea pictorului Theodor Kiriakoff

Basarabia necunoscută Vol. 9


Colesnic, Iurie. Basarabia necunoscută : [în vol.] / text, fot. : Iu. Colesnic. – Ch. : Ulysse, 2012. – Vol. 9. – 322 p. Propunem atenţiei Dvs volumul numărul nouă al seriei „Basarabia necunoscută”, autor – cercetătorul Iurie Colesnic. Tema prezentei ediţii este arta. Lucrarea începe cu o prefață semnată de autor referitoare la rostul și manifestările … More Basarabia necunoscută Vol. 9

Республиканское художественно-педагогическое училище имени И. Е. Репина


Осадчий, Е.Н. Республиканское художественно-педагогическое училище имени И. Е. Репина / Е.Н. Осадчий. – К. : Лит. артистикэ, 1987. – 156 с. : ил. Сartea este dedicată Şcolii Republicane de Arte Plastice „I. Repin” din Chişinău (actualmente Colegiul Republican de Arte Plastice „Al. Plămădeală”) la 100 de ani de la fondare. Autorul a adunat în această lucrare … More Республиканское художественно-педагогическое училище имени И. Е. Репина

Colegiul Republican de Arte Plastice „Alexandru Plămădeală”


Colesnic, Iurie. Colegiul Republican de Arte Plastice „Alexandru Plămădeală” : ghid encicl. / Iurie Colesnic. – Ch. : Museum, 2008. – 272 p. Este un ghid enciclopedic cu un conţinut de o valoare incontestabilă. La întocmirea acestei ediţii, autorul s-a ghidat după câteva principii: primul a fost legat de ideea de a prezenta absolvenţii Şcolii de … More Colegiul Republican de Arte Plastice „Alexandru Plămădeală”

Arta plastică modernă din Basarabia: 1887-1940


Stavilă, Tudor. Arta plastică modernă din Basarabia : 1887-1940 / Tudor Stăvilă. – Ch. : Ştiinţa, 2000. – 160 p. : il.          Autorul acestei lucrări cercetează problemele apariţiei şi constituirii artei plastice moderne în spaţiul dintre Nistru şi Prut. Analiza se face în contextul proceselor analogice ce au avut loc în România, Rusia, Ucraina şi … More Arta plastică modernă din Basarabia: 1887-1940

Nicolae Coţofan : Ceramică


Spânu, Constantin. Nicolae Coţofan : Ceramică  / Constantin Spânu. – Ch. : Cartea Moldovei, 1999. – 36 p. – (Col. Maeştri ai artei plastice contemporane din Republica Moldova). Cartea-album Nicolae Coţofan : Ceramică, prezintă creaţia ceramistului Nicolae Coţofan, personalitate artistică notorie a artelor decorative şi aplicate din Republica Moldova, membru titular al Uniunii Artiştilor Plastici … More Nicolae Coţofan : Ceramică

Arta plastică din Basarabia de la sfîrșitul secolului XIX – începutul secolului XX


  Stăvilă, Tudor. Arta plastică din Basarabia de la sfîrșitul secolului XIX – începutul secolului XX : Pictură. Grafică. Sculptură. Scenografie / Tudor Stăvilă. – Ch. : Lit. artistică, 1990. – 144 p. : il.   În volum se descriu direcţiile principale de dezvoltare a artei plastice în perioada dintre anii ’80 ai sec. XIX şi … More Arta plastică din Basarabia de la sfîrșitul secolului XIX – începutul secolului XX