Săptămâna culturii italiene în Republica Moldova


Astăzi la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” a avut loc Ceremonia de deschidere a Săptămânii culturii italiene în Republica Moldova (27 mai – 2 iunie 2016) organizată sub patronajul Ambasadei Italiei la Chişinău şi Ambasadei Republicii Moldova la Roma Câteva secvenţe de la ceremonia de deschidere: Programul mai include: 28 mai, 11.00 Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – … More Săptămâna culturii italiene în Republica Moldova

Cosmosul ne cheamă de Ion Holban


Holban, Ion. Cosmosul ne cheamă. – Chișinău : TEHNICA-INFO, 2013, 121 p. Autorul cărții este Ion Holban dr. în științe fizico-matematice, autorul emisiunii radiofonice pentru elevi „Fizica în jurul nostru”, redactor-șef al revistei „Fizica și tehnologiile moderne”. „Cartea este un cadou de excepție pentru Universitatea Tehnică a Moldovei în ajun de lansarea satelitului Republica Moldova … More Cosmosul ne cheamă de Ion Holban

Cărți despre biblioteci și bibliotecari


În Săptămâna Creativității și Inovației care se desfășoară la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”,  Departamentul Memoria Chișinăului, a făcut o mică cercetare cu privire la cărțile ce reflectă meseria de bibliotecar. Această postare este dedicată Zilei Bibliotecarului care se desfășoară pe 23 aprilie. Informația a fost selectată din surse de limbă spaniolă. Cărțile sunt de ficțiune și non-ficțiune, … More Cărți despre biblioteci și bibliotecari

Portrete în timp : Oameni de teatru și film


Ungureanu, Larisa. Portrete în timp : Oameni de teatru și film / Larisa Ungureanu. – Chișinău : Lumina, 2012. – 104 p. Ediția conține douăzeci de portrete de creație ale oamenilor de teatru și film din Republica Moldova și de peste hotare. În prima parte a lucrării sunt incluși: Dumitru Caraciobanu, Ecaterina Malcoci, Mihai Volontir, … More Portrete în timp : Oameni de teatru și film

Этапы развития молдавской энергетики


Кукларос, Людмила. Этапы развития молдавской энергетики / Людмила Кукларос. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Кишинев : Б. и., 2013. – Кн. 1 : (1909-1965 г.). – 2013. – 700 с. Автор книги – Людмила Кукларос, преподаватель оперативного обслуживания в учебном центре для энергетиков. Из настоящей книги читатель сможет узнать, как проходил процесс создания и развития … More Этапы развития молдавской энергетики

Кишиневсий погром 1903 года: взгляд через столетие


113 ani de la Pogromul evreiesc din Chișinău din 6-7 aprilie 1903 Кишиневсий погром 1903 года: взгляд через столетие : материалы междунар. науч. конф.  / Ин-т межэтн. исслед. ; Акад. Наук Респ. Молдова; Ассоц. eвр. орг. и общин Респ. Молдова; сост. : Я. М. Копа… Source: Кишиневсий погром 1903 года: взгляд через столетие

Проклятый город Кишинев…


«Проклятый город Кишинев…» Потерянное поколение русских поэтов в Молдавии. 1970-1990 / сост.: Елена Шатохина. – Санкт-Петербург : Нестор-История, 2014. – 448 с., илл. Эта книга о молодых литераторах середины 70-х – 90-х гг., которых несправедливо проглядели в свое время критики. И сами они не гнались за широким признанием, и оно не шло по их следам, … More Проклятый город Кишинев…

Михаил Греку


Тома, Л.А. Михаил Греку / Л.А. Тома ; оформ. и макет : П. Мудрак. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1971. – 36 с. : портр., 29 ил. Произведения Михаила Греку широко известны на родине и за рубежом. Его тематические композиции, портреты, пейзажи, натюрморты запоминаются остротой и многообразием образно-пластических решений. Своеобразное освоение опыта мирового профессионального искусства … More Михаил Греку

Chișinăul meu = Mой Кишинев


Chișinăul meu / alcăt.: N. Cataeva. – Moscova : PK Galeria ; [Chișinău] : S.n., 2015. – 280 p. În limba rom. și rusă.   Subiectul cărții este portretul Chișinăului văzut prin ochii citadinilor din diferite epoci. Trei secole de amintiri ale chișinăuienilor au fost reunite sub aceeași copertă. Cartea are un format bilingv, român … More Chișinăul meu = Mой Кишинев

Ion Zaharia – flautistul binecuvântat de Dumnezeu


Proca, Ion. Flautistul binecuvântat de Dumnezeu : [Ion Zaharia] / Ion Proca. – Chișinău : Grafema Libris, 2010. – 92 p. Ediția este dedicată vieții și operei flautistului, profesorului și compozitorului Ion Zaharia, Artist al Poporului din Republica Moldova, flautist în orchestra Teatrului de Operă și Balet, profesor de flaut la Conservatorul „Gavriil Musicescu” din … More Ion Zaharia – flautistul binecuvântat de Dumnezeu

Donație de carte oferită de chișinăuianul Mihail Coca


Astăzi, 12 februarie 2016, Departartamentul „Memoria Chișinăului” a primit o donație de carte din partea dlui Mihail Coca, inginer, jurnalist, pasionat de istoria orașului Chișinău. Donația cuprinde 11 titluri de carte. Cu toate că nu sînt prea multe, dar constitue o valoare importantă pentru BM. Cea mai mare parte dintre volume se referă nemijocit la … More Donație de carte oferită de chișinăuianul Mihail Coca

Universitatea de Stat din Chişinău


La 4 martie 1946 Sovietul Comisarilor Norodnici al RSS Moldoveneşti adoptă hotărîrea Cu privire la înfiinţarea Universităţii de Stat din Chişinău Poprujnaia, P.I. Universitatea de Stat din Chişinău : schiţă istorică / P. I. Poprujnaia. – Ch. : Ed. Ştiinţa, 1974. – 288 p. Lucrarea cuprinde o minuţioasă analiză a activităţii didactice şi ştiin… Source: Universitatea … More Universitatea de Stat din Chişinău

Legenda Mărțișorului


Există mai multe mituri referitoare la apariția Mărțișorului, propunem atenției Dvs două ediții, din colecția de cartea a Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”, ce includ texte inedite referitoare la originile Mărțișorului. Cărțile pot fi consultate la Biblioteca Centrală și la Filialele Liviu Rebreanu, Maramureș, Ovidius, Transilvania și Târgu-Mureș. Lectură plăcută! Capcelea, Valeriu. Tradițiile naționale : continuitate … More Legenda Mărțișorului

Ți-am adus un mărțișor


Odată cu sosirea primăverii crește interesul cititorilor referitor la cărțile cu texte dedicate anotimpului și sărbătorilor specifice. În acest context, propunem atenției Dvs o comoară din colecția Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” Ți-am adus un mărțișor : [culegere] / alcăt. și pref. : Nicolae Băieșu. – Chișinău : Lumina, 1969, Chișinău : Combinatul Poligrafic, 1969. – … More Ți-am adus un mărțișor

Chișinăul din inima noastră


Colesnic, Iurie. Chişinăul din inima noastră / Iurie Colesnic ; cop.: Brîndușa Kolesnik ; Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”. – Chișinău : S. n., 2014. – 636 p. Volumul Chișinăul din inima noastră – o nouă apariție editorială a cercetătorului Iurie Colesnic, este o continuare a cărților Chișinăul din amintire și Chișinăul și chișinăuienii. Lucrarea reflectă istoria și cultura orașului Chișinău, … More Chișinăul din inima noastră

Valentina Butnaru: Nici iluzii, nici deziluzii


Valentina Butnaru: Nici iluzii, nici deziluzii : Biobibliogr. / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”, Filiala „Ovidius” ; alcăt. : Natalia Gimpu, Liuba Ciobanu ; contribuții : Victoria Cioban, Viorica Moraru ; red. bibliogr. : Taisia Foiu, ed. îngr. de Mariana Harjevschi. – Chișinău : S.n., 2015. – 115 p. Prezenta lucrare se încadrează în colecția de … More Valentina Butnaru: Nici iluzii, nici deziluzii