Ion Casian Surucean în arheologia și muzeologia basarabeană


Chetraru, Nicolae. Ion Casian Surucean în arheologia și muzeologia basarabeană  / Nicolae Chetraru, Nicolae Răileanu. – Chişinău : Tyragetia, 2001. – 256 p.   Această carte din „Colecția Personalități eminente” este rezultatul unor cercetări de mai mulți ani consacrate activității științifice a arheologului și muzeologului din jumătatea a doua a sec. XIX Ion Casian Surucean, … More Ion Casian Surucean în arheologia și muzeologia basarabeană

Profesorul Nicolae Râmbu la 85 de ani


ANIVERSĂRI – 2016 Recomandăm spre lectură un articol ce face referință la activitatea cunoscutu­lui pedagog şi savant, doctor în geografie, profesor universitar Nicolae Râmbu. La 1 februarie 2016 se împlinesc 85 de ani de la naştere şi 59 de ani de activi­tate pedagogică şi ştiinţifică a profesorului universitar Nicolae Râmbu. Nicolae Râmbu, cel dintâi savant din Re­publica … More Profesorul Nicolae Râmbu la 85 de ani

Кишинев : краткий справочник-путеводитель


Кишинев : [краткий справочник-путеводитель]  / Государственний историко-краеведческий музей МССР ; состав. : С. Мелега. – К. : Картя молд., 1961. – 180 с. Ghidul ne oferă informații generale despre Chișinău. Din cuprins: o scurtă incursiune în istoria Chișinăului, muzee, monumente, instituții de învățământ, arhitectură, teatre, parcuri, expoziții, personalități. Ghidul conține fotografii ale personalităților, instituțiilor și … More Кишинев : краткий справочник-путеводитель

500 лeт со дня основания города Кишинева


500 лeт со дня основания города Кишинева : (Рекомендации клубным учреждениям по проведению юбилея)  / Министерство Культуры Молдавской ССР. – К. : S.n., 1966. –24 с. Cartea cuprinde descrierea istorică a Chișinăului din cele mai vechi timpuri până la aniversarea a 500 de ani: formarea lui ca târg, evoluția economică și demografică, dezvoltarea infrastructurii etc. … More 500 лeт со дня основания города Кишинева

Наш Кишинев


Габуния, Е. Д. Наш Кишинев / Е. Д. Габуния. – К. : Тимпул, 1970. – 163 с. Cartea prezintă Chişinăul anilor 70 din diverse aspecte: istorie, arhitectură, cultură, ştiinţă şi învăţământ, sănătate, transport, mediu etc. ~~~~~ Цель книги – познакомить гостей столицы, да и ее жителей, с наиболее примечательными событиями из жизни города, страницами истории, показать … More Наш Кишинев

Excursii prin Chişinău


Şarandac, A. Excursii prin Chişinău = Экскурсии по Кишиневу = Excursions about Kishinev  / A. Şarandac. – Ch. : Timpul, 1971. –  38 p. : il. Cartea conţine descrierea amplă a intinerarelor turistice din Chişinău şi date importante din istoria oraşului. Lucrarea conţine mai multe fotografii a unor monumente de arhitectură din Chişinău (Monumentul lui Ştefan … More Excursii prin Chişinău

Кишинев: краткий справочник


Кишинев: краткий справочник / сост. : Н. Орлов. – К. : Картя молд., 1970. – 224 с. Ghidul Chişinău conține adresele instituțiilor de stat, inspectorate, judecătorii, tipografii, grădinițe, lista străzilor din Chișinău, intinerarele troleibuzelor și autobuzelor în perioada anilor ’70. Această lucrare mai conține informații despre cursele aeriene, feroviare ce se deplasau din Chișinău în republică, … More Кишинев: краткий справочник

Кишинев : краткий справочник


Кишинев : краткий справочник / cост. Н. Орлов. – Изд. второе, испр. и доп. – К. : Картя молд., 1972. – 190 с. Ediţia a doua, revăzută şi adăugită, a Ghidului Chişinău conține adresele instituțiilor de stat, inspectorate, judecătorii, tipografii, grădinițe, lista străzilor din Chișinău, intinerarele troleibuzelor și autobuzelor în perioada anilor ’70. Această lucrare mai … More Кишинев : краткий справочник

Их именами улицы названы


Челышев, Б. Их именами улицы названы / Б. Челышев. – К. : Картя молд., 1979. – 124 с. : фот. Lucrarea este consacrată personalităţilor cu numele cărora au fost denumite străzile Chişinăului până în anii ’90 ai secolului trecut. Micile esuri din carte ne vorbesc despre aceste personalități (viaţa, activitatea) şi importanța lor pentru capitala … More Их именами улицы названы

Comoara noastră – monumentele


Remenco, Gheorghe. Comoara noastră – monumentele / Gheorghe Remenco. – Ch. : Lit. artistică, 1977. – 92 p. Monumentele sunt un punct important în istoria și cultura unei țări. Cartea include trei părți: Centrul Moldovei și orașul Chișinău, Sudul Moldovei și Nordul Moldovei. Fiecare regiune a Moldovei, are monumente în localități și orașe care pe parcurs … More Comoara noastră – monumentele