Sculptura basarabeană- aspiraţia spre rugăciune şi izolare


La 14 iunie se împlinesc 27 de ani de la trecerea la cele veșnice a sculptorului basarabean Dumitru Rusu -Scvorțov, înmormântat la Chişinău. Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, a primit în dar cartea istoricului și criticului de artă, Vladimir Bulat „Forme geometrice”, dedicată sculptorului Dumitru Rusu -Scvorțov. Această carte este despre sculptorul care, din păcate, a fost … More Sculptura basarabeană- aspiraţia spre rugăciune şi izolare

Roland Vieru – un creator inspirat


Aniversări 2017 Regizorul de film Roland Vieru împlinște 70 de ani. Roland Vieru s-a născut la 10 august 1947 în orașul Chișinău în familia pictorului Igor Vieru. Roland Vieru a studiat la VGIK – Institutul Unional de stat de Cinematografie – în clasa regizorului Serghei Gherasimov și s-a încadrat la studioul „Moldova-film”, unde a realizat … More Roland Vieru – un creator inspirat

Sculptoriţa Miriam Gamburd


Aniversări 2017 La 10 iulie 2017 se îmlinesc 70 de ani de la naşerea la Chişinău sculptoriţei Miriam Gamburd, grafician, fiica artistului plastic basarabean Moisei Gamburd şi a pictoriţei Eugenia Gamburd. Îşi face studiile la Şcoala Republicană de Arte Plastice I. Repin din Chişinău între anii 1961-1964, după care îşi continuă studiile la Şcoala Superioarăde … More Sculptoriţa Miriam Gamburd

Sculptorul Iosif CHITMAN: 80 de ani de la naștere


ANIVERSĂRI – 2016 Iosif Chitman (Kitman), sculptor şi profesor. S-a născut la 7 octombrie 1936 în Chişinău. Absolveşte Şcoala Republicană de Arte Plastice „I.E. Repin” din Chişinău (1949-1954). Urmează Institutul de Stat de Arte Plastice „V. Surikov” din Moscova (1954-1960). În perioada anilor 1960-1962 a activat în calitate de profesor la Şcoala Republicană de Arte … More Sculptorul Iosif CHITMAN: 80 de ani de la naștere

Sculporița Elly Hette, personalitate chișinăuiană


Hette Elly (Elisabeta), 9.07.1905, Chişinău – 16.11.2002, sculptoriţă, profesoară la Institutul de Arte Plastice din București, autoarea proiectului de monument «Suvorov». Soţia sculporului Richard Hette, sora pictoriţei Tatiana Pojoga. Studii: Conservatorul de Muzică, Chişinău şi Iaşi; 1942–1947, Iaşi, Academia de Belle-Arte, cu Richard Hette şi Ion Irimescu. Debutează la Lugoj. 1947–1950, activitate didactică la Institututul … More Sculporița Elly Hette, personalitate chișinăuiană

Milița Petrașcu, o personalitate chișinăuiană


Recomandăm spre lectură un articol ce face referință la o personalitate chișinăuiană, Milița Petrașcu, care s-a născut la Chișinău. Milița Petrașcu, uneori cunoscută și drept Milița Pătrașcu sau sub ortografia Militza Pătrașcu. Numele de la naștere este Melania Nicolaevici, s-a născut la Chișinău la 31 decembrie 1892 și a decedat la 25 ianuarie 1976 la … More Milița Petrașcu, o personalitate chișinăuiană

Chişinăuieni iluştri


Tema „Chişinăuieni iluştri” a trezit mereu interes în rândurile concitadinilor, astfel într-o revistă din 1966 găsim o rubrică ce scoate la iveală câteva nume celebre ale vremii, în contextul aniversării semimileniului Chişinăului. Textul original este în chirilică şi a fost transcris cu caractere latine pentru comoditatea lecturii. Chişinăuieni iluştri De numele Chişinăului sunt legate biografiile … More Chişinăuieni iluştri

Placa comemorativă Lazăr Dubinovschi


Placa comemorativă Lazăr Dubinovschi La 7 august 2014 în Centrul Chișinăului, la intersecția bd Ștefan cel Mare și Sfânt cu str. Vlaicu Pârcălab, a fost inaugurată o placă comemorativă dedicată sculptorului Lazăr Dubinovschi. Autoarea lucrării este Stella Belinkis, o fostă elevă a artistului. Mai multe informații despre eveniment găsiți accesând sursa. Sursa: TATARU, Eugenia. A … More Placa comemorativă Lazăr Dubinovschi

Prefer nemărginirea… Aurel David : Biobliografie-album


Prefer nemărginirea… Aurel David : Biobliografie-album / alcăt. : Sofia Muşat. – Chişinău : Fundaţia „Draghiştea”, 2012. – 152 p.  Biobliografia este dedicată artistului plastic Aurel David, pictor basarabean care s-a manifestat în diferite genuri de artă: pictură, grafică de şevalet, artă monumental-decorativă, sculptură. Structura lucrării reflectă activitatea plasticianului şi include: Note introductive semnate de Tudor … More Prefer nemărginirea… Aurel David : Biobliografie-album

Arta plastică din Basarabia de la sfîrșitul secolului XIX – începutul secolului XX


  Stăvilă, Tudor. Arta plastică din Basarabia de la sfîrșitul secolului XIX – începutul secolului XX : Pictură. Grafică. Sculptură. Scenografie / Tudor Stăvilă. – Ch. : Lit. artistică, 1990. – 144 p. : il.   În volum se descriu direcţiile principale de dezvoltare a artei plastice în perioada dintre anii ’80 ai sec. XIX şi … More Arta plastică din Basarabia de la sfîrșitul secolului XIX – începutul secolului XX

Alexandru Plămădeală: studiu


Bobernagă, Sofia. Alexandru Plămădeală  / S. Bobernagă, O. Plămădeală. – Ch. : Lit. artistică, 1981. – 76 p. Este un alt studiu ce se referă la creația sculptorului Alexandru Plămădeală, care, după părerea autoarelor, nu este încă pe deplin valorificat de critica noastră de specialitate. Autoarele fac referință la biografia, studiile și creația sculptorului Al. … More Alexandru Plămădeală: studiu

Лазарь Дубиновский: монография


Барашков, Е. Лазарь Дубиновский  / Е. Барашков. – К. : Лит. артистикэ, 1980. – 144 с. : ил. Monografia lui E. Baraşcov prezintă o privire de ansamblu, asupra creaţiei şi traseului creator al sculptorului basarabean Lazăr Dubinovschi. Biografia şi creaţia sculptorului este descrisă pe capitole: Începutul creaţiei. Devenirea maestrului; Sculptura monumentală; Compoziţii sculpturale. Memoriale; Sculptura … More Лазарь Дубиновский: монография

Claudia Cobizev = Клавдия Кобизева


Toma, Ludmila. Claudia Cobizev = Клавдия Кобизева  / Ludmila Toma ; cop. şi macheta de T. Terleţcaia. – Ch. : Lit. artistică, 1978. – 32, [40] p. : il. – (Col. Artişti plastici din Moldova Sovietică). Claudia Cobizev (20.03.1905, Chişinău-28.04.1995, Chişinău), sculptor, Artist al Poporului (1965), laureat al Premiului de Stat al Republicii Moldova (1968). … More Claudia Cobizev = Клавдия Кобизева

А.М. Пламадялэ. Жизнь и творчество (воспоминания)


Пламадялэ, Ольга. А.М. Пламадялэ. Жизнь и творчество (воспоминания) / Ольга Пламадялэ. – К. : Картя молд., 1965. – 114 с. Alexandru Plămădeală sculptor, pictor, grafician, pedagog. El este considerat cel mai important sculptor basarabean din prima jumătate a sec. XX.Această lucrare nu este o cercetare în domeniu, dar o relatare a soţiei sculptorului despre viaţa şi … More А.М. Пламадялэ. Жизнь и творчество (воспоминания)

Din viața și creația renumiților pictori și sculptori


Din viața și creația renumiților pictori și sculptori  : materiale informative pentru învățători / alcăt. : N. F. Tatocico. – Ch. : Cartea mold., 1964. – 123 p. Lucrarea este o culegere ce vine în ajutorul profesorilor pentru organizarea convorbirilor despre arta plastică, la lecțiile de desen în clasele I-VII, dar și tuturor celor interesați … More Din viața și creația renumiților pictori și sculptori

Лазарь Исаакович Дубиновский: монография


Лившиц, М. Лазарь Исаакович Дубиновский  / М. Лившиц. – М. : Сов. художник, 1961. – 70 с. : ил. Monografia lui M. Livşiţ, editată la Moscova (1961), reprezintă o versiune mai completă a cărții apărute la Chişinău (1960) dedicată Artistului Emerit în Arte din RSSM, sculptorului basarabean Lazăr Dubinovschi. Autorul descrie detaliat creaţia maestrului, analizând … More Лазарь Исаакович Дубиновский: монография