Alexandru Plămădeală: studiu


Bobernagă, Sofia. Alexandru Plămădeală  / S. Bobernagă, O. Plămădeală. – Ch. : Lit. artistică, 1981. – 76 p. Este un alt studiu ce se referă la creația sculptorului Alexandru Plămădeală, care, după părerea autoarelor, nu este încă pe deplin valorificat de critica noastră de specialitate. Autoarele fac referință la biografia, studiile și creația sculptorului Al. … More Alexandru Plămădeală: studiu

Лазарь Дубиновский: монография


Барашков, Е. Лазарь Дубиновский  / Е. Барашков. – К. : Лит. артистикэ, 1980. – 144 с. : ил. Monografia lui E. Baraşcov prezintă o privire de ansamblu, asupra creaţiei şi traseului creator al sculptorului basarabean Lazăr Dubinovschi. Biografia şi creaţia sculptorului este descrisă pe capitole: Începutul creaţiei. Devenirea maestrului; Sculptura monumentală; Compoziţii sculpturale. Memoriale; Sculptura … More Лазарь Дубиновский: монография

Claudia Cobizev = Клавдия Кобизева


Toma, Ludmila. Claudia Cobizev = Клавдия Кобизева  / Ludmila Toma ; cop. şi macheta de T. Terleţcaia. – Ch. : Lit. artistică, 1978. – 32, [40] p. : il. – (Col. Artişti plastici din Moldova Sovietică). Claudia Cobizev (20.03.1905, Chişinău-28.04.1995, Chişinău), sculptor, Artist al Poporului (1965), laureat al Premiului de Stat al Republicii Moldova (1968). … More Claudia Cobizev = Клавдия Кобизева

А.М. Пламадялэ. Жизнь и творчество (воспоминания)


Пламадялэ, Ольга. А.М. Пламадялэ. Жизнь и творчество (воспоминания) / Ольга Пламадялэ. – К. : Картя молд., 1965. – 114 с. Alexandru Plămădeală sculptor, pictor, grafician, pedagog. El este considerat cel mai important sculptor basarabean din prima jumătate a sec. XX.Această lucrare nu este o cercetare în domeniu, dar o relatare a soţiei sculptorului despre viaţa şi … More А.М. Пламадялэ. Жизнь и творчество (воспоминания)

Din viața și creația renumiților pictori și sculptori


Din viața și creația renumiților pictori și sculptori  : materiale informative pentru învățători / alcăt. : N. F. Tatocico. – Ch. : Cartea mold., 1964. – 123 p. Lucrarea este o culegere ce vine în ajutorul profesorilor pentru organizarea convorbirilor despre arta plastică, la lecțiile de desen în clasele I-VII, dar și tuturor celor interesați … More Din viața și creația renumiților pictori și sculptori

Лазарь Исаакович Дубиновский: монография


Лившиц, М. Лазарь Исаакович Дубиновский  / М. Лившиц. – М. : Сов. художник, 1961. – 70 с. : ил. Monografia lui M. Livşiţ, editată la Moscova (1961), reprezintă o versiune mai completă a cărții apărute la Chişinău (1960) dedicată Artistului Emerit în Arte din RSSM, sculptorului basarabean Lazăr Dubinovschi. Autorul descrie detaliat creaţia maestrului, analizând … More Лазарь Исаакович Дубиновский: монография

Лазарь Исаакович Дубиновский


Лившиц, М. Лазарь Исаакович Дубиновский  / М. Лившиц. – К. : Картя молд., 1960. – 19, [24] с. : ил. Cartea prezintă viaţa şi activitatea sculptorului basarabean Lazar Dubinovschi (Artist Emerit în Arte din RSSM, născut pe 1 mai 1910, în orașul Fălești, în familia învățătorului Ițic Dubinovschi). A studiat la Academia de Arte Frumoase … More Лазарь Исаакович Дубиновский

Alexandru Plămădeală : schiță biografică


Cîndea, Al. Alexandru Plămădeală : schiță biogr. / Al. Cîndea. – Ch. : Cartea mold., 1959. – 52 p. Sculptorul Alexandru Plămădeală ocupă un loc important în galeria maeștrilor moldoveni ai artelor plastice prin creația sa, dar și prin rolul pe care l-a avut ca profesor și director al Școlii de Arte Frumoase din Chișinău. Autorul … More Alexandru Plămădeală : schiță biografică

Клавдия Семеновна Кобизева


Чезза, Л. Клавдия Семеновна Кобизева  / Л. Чезза. – К. : Картя молд., 1959. – 34, [20] с. : ил. Claudia Cobizev (20.03.1905, Chişinău-28.04.1995, Chişinău), sculptor, Artist al Poporului (1965), laureat al Premiului de Stat al Republicii Moldova (1968). A absolvit Şcoala de Arte Plastice din Chişinău, atelierul lui Al. Plămădeală (1931). În calitate de … More Клавдия Семеновна Кобизева