Cosmosul ne cheamă de Ion Holban


Holban, Ion. Cosmosul ne cheamă. – Chișinău : TEHNICA-INFO, 2013, 121 p. Autorul cărții este Ion Holban dr. în științe fizico-matematice, autorul emisiunii radiofonice pentru elevi „Fizica în jurul nostru”, redactor-șef al revistei „Fizica și tehnologiile moderne”. „Cartea este un cadou de excepție pentru Universitatea Tehnică a Moldovei în ajun de lansarea satelitului Republica Moldova … More Cosmosul ne cheamă de Ion Holban

Almanah enciclopedic : Perioada de tranziţie anii 1989-2008


Odainic, Ioan Gh. Almanah enciclopedic : Perioada de tranziţie anii 1989-2008 / Ioan Gh. Odainic; Asoc. Obştească pentru Educaţie, Cultură, Ştiinţă şi Artă din Moldova. – Chişinău : Pontos, 2009. – Vol. 1. – 684 p.   Lucrarea conţine 98 de studii, scrise în colaborare cu specialişti din diverse domenii, grupate în 18 capitole. Almanahul … More Almanah enciclopedic : Perioada de tranziţie anii 1989-2008

Полвека – как один день


Бронфман, Леонид. Полвека – как один день : Первому выпуску инженеров-механиков Кишиневского сельскохозяйственного института им. М.В. Фрунзе – 50 лет / Леонид Бронфман и 59 соавторов. – Бат-Ям, Израиль : P.Shvartsman Graphic production, 2005. – 284 с. Книга рассказывает о судьбах группы абитуриентов, поступивших в 1950 году на факультет механизации Кишиневского сельскохозяйственного института им. М.В. … More Полвека – как один день

Un loc inedit din Republica Moldova


Are mai bine de zece ani de lа fondare, iar în prezent găzduiește сеlе mai originale sculpturi, monumente și, expoziții din republică. Parcul Dendrologic – Muzeul tehnicii în aer liber, аl Universității Tehnice din R. Moldova se află în sectorul Râșcani din Chișinău, iar zecile de bănci cu un design unic în lumе, monumentele vechi … More Un loc inedit din Republica Moldova

70 de ani de la fondarea Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”


ANIVERSĂRI – 2015 În anul curent, Universitatea de Stat de Mediciă și Farmacie „N. Testimițanu” din Chișinău împlinește 70 de ani de la fondare. Cu această ocazie, recomandăm atenției Dvs! un scurt istoric al instituției. Universitatea de Stat de Mediciă și Farmacie N. Testimițanu a fost fondată în baza Institutului de Medicină nr. 2 din … More 70 de ani de la fondarea Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”

Buiucani – retrospectivă și perspectivă : (50 de ani de la înființare)


Nemerenco, Valeriu. Buiucani – retrospectivă și perspectivă : (50 de ani de la înființare) / Valeriu Nemerenco. – Chișinău : S. n., 2014. – 372 p. Monografia este adresată tuturor celor interesați de istoria cartierului Buiucani și reprezintă o versiune îmbunătățită a ediției din 2002 Buiucani. File din istoria satului și a sectorului Buiucani. „Istoria … More Buiucani – retrospectivă și perspectivă : (50 de ani de la înființare)

Teodor Şişianu – profesor universitar, doctor habilitat


Teodor Şişianu – profesor universitar, doctor habilitat, membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova : [inginer, specialist în construcţia de aparate] : Biobibliografie. Memorii / Acad. de Ştiinţe a Republicii Moldova. – Chişinău : Tehnica-Info, 2009. – 338 p. Biobliografia este dedicată academicianului, profesorului universitar Teodor Şişianu, unul din fondatorii Universităţii Tehnice a Moldovei. … More Teodor Şişianu – profesor universitar, doctor habilitat

ULIM: 1992-2002. Pagini din istorie


Galben, Andrei. ULIM: 1992-2002. Pagini din istorie = Страницы истории. – Chișinău : ULIM, 2003. – 392 p. Lucrarea a fost editată cu ocazia împlinirii a 10 ani de existenţă ai Universității Libere Internaționale din Moldova. Bazele ULIM au fost puse în anul 1992 grație eforturilor unui grup de profesori universitari, academicieni și oameni de … More ULIM: 1992-2002. Pagini din istorie

Învățământul universitar din Moldova: abordări și experiențe


Galben, Andrei. Învățământul universitar din Moldova: abordări și experiențe = Университетское образование Молдовы: суждения и опыт  / Andrei Galben. – Chișinău : ULIM (Combinatul poligrafic), 2003. – 200 p. „Prezenta culegere întruneşte un fascicol de articole, semnate de acad. Andrei Galben, apărute în ziarele Moldova Suverană şi Независимая Молдова, al căror generic este învăţământul superior … More Învățământul universitar din Moldova: abordări și experiențe

Colectia de documente „Chișinău”


În anul 2008 Centrul de Informare şi Documentare „Chișinău” (actualmente Departamentul „Memoria Chişinăului”) al Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” a pus bazele unei colecţii speciale dedicate oraşului „Chişinău”. În prezent Colecţia „Chişinău” are cinci compartimente: „Chişinăul în documente”, „Chişinăul în filatelie”, „Chişinăul în pictură”, „Chişinăul în suvenire” şi „Chişinăul delicios” (produse alimentare ce poartă denumirea oraşului). Subdiviziunea … More Colectia de documente „Chișinău”

Istoria Universității de Stat din Moldova 1946-1996


Cozma, Valeriu. Istoria Universității de Stat din Moldova 1946-1996 / Valeriu Cozma; red. resp., dr. habilitat în ist., prof. univ.: Gh. Rusnac. – Chișinău :  S. a., 1996. – 549 p. [559 p.] Cartea a fost editată cu ocazia jubileului de 50 de ani de la înființarea Universității de Stat din Moldova, inaugurată la 1 octombrie … More Istoria Universității de Stat din Moldova 1946-1996

Universitatea Liberă Internațională din Moldova : 15 ani de ascensiune


  Universitatea Liberă Internațională din Moldova : 15 ani de ascensiune : 1992-2007 : bibliogr. / dir. publ. : Andrei Galben; ed. îngr. de Z. Sochircă ; alcăt.: T. Kalgușkin, Inesa Soltan ; red. șt. : L. Corghenci ; red. bibliogr. : V. Chitoroagă. – Ch. : ULIM, 2007. – 174 p. – (Col. Studiorum ; … More Universitatea Liberă Internațională din Moldova : 15 ani de ascensiune

Universitatea Tehnică a Moldovei (1964-2004)


Universitatea Tehnică a Moldovei (1964-2004) / colegiul de red. : Ion Bostan, Petru Todos, [et al.]. – Ch. : Museum, 2004. – 192 p. Albumul este dedicat aniversării a 40-a a Universităţii Tehnice din Moldova. Cartea este o istorie ilustrată cu date statistice, informaţii despre structura UTM, include circa 750 fotografii cu profesorii din trecut … More Universitatea Tehnică a Moldovei (1964-2004)

Universitatea de Stat din Chişinău


Poprujnaia, P.I. Universitatea de Stat din Chişinău : schiţă istorică / P. I. Poprujnaia. – Ch. : Ed. Ştiinţa, 1974. – 288 p. Lucrarea cuprinde o minuţioasă analiză a activităţii didactice şi ştiinţifice a acestei instituţii din anii 1946-1971, în mare parte bazată pe documente de arhivă. Cuprinde zece compartimente și un index de nume. Monografia … More Universitatea de Stat din Chişinău

Chisinaul in date si evenimente 2014


Departamentul memoria Chisinaului a elaborat un calendar de date si evenimente pentru anul 2014, care va fi util bibliotecarilor in organizarea unor activitati legate de Chisinau. Anul 2014 este bogat in aniversari. Rasfoind calendarul veti putea face cunostinta cu diferite evenimente produse in Chisinau, organiza expozitii, reviste bibliografice, activitati comemorative etc. Chisinaul in date si … More Chisinaul in date si evenimente 2014

Первый вуз – [кишиневский учительский институт]


В этом вопросе царит удивительный разнобой. Одни историки утверждают, что первый вуз в нынешней Молдове – это Теологический факультет Ясского университета, открытый в 1926 г. в Кишиневе. Другие – что Тираспольский пединститут, открытый в 1930 г. Обе стороны исходят при этом из политических, а не научных соображений. Первый вуз на территории нашей страны открылся 18 … More Первый вуз – [кишиневский учительский институт]

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA : 1946


Universitatea de Stat din Moldova a fost fondată la 1 oct. 1946. Iniţial Universitatea avea 320 de studenţi înscrişi la 5 facultăţi: Fizica şi Matematica; Geologie şi Pedologie; Biologie; Chimie; Istorie şi Filologie. În cadrul a 12 catedre activau 35 cadre didactice. Printre iniţiatorii fondării Universităţii au fost Macarie Radu şi Mihail Pavlov. În primul … More UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA : 1946